We serve cookies on this site, because we want you to feel welcomed and return! More on our cookie policy.

More

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik część 2

DZP.260.33.2023.ASH Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,128284,bd52ca3128435877ba116f2c00c57b73.html

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK -SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.


 

Newsletter

Sign up!