We serve cookies on this site, because we want you to feel welcomed and return! More on our cookie policy.

More

Dostawa 12 zestawów eksponatu Usyp Mapę w ramach inicjatywy SOWA

Postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę 12 zestawów eksponatu Usyp Mapę w ramach inicjatywy SOWA (DZP.260.11.2024.JO)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej pod adresem: https://platormazakupowa.pl (dalej: Platforma)

 

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/896492

Newsletter

Sign up!