film

Explore

Mars has fascinated people for centuries. Once mysterious, soon it may become our second home. We owe this opportunity to individuals like Johannes Kepler – unwavering in their pursuit of truth, curious about the world, unafraid of challenges. It is our duty to continue their work: to dream and discover!

Trailer filmu Explore

Film został zakupiony w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.