Zespół badawczy

Produkty, które powstają w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to rezultat pracy kilku, a czasem kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu osób z zespołu Kopernika. Zachęcamy do kontaktu z osobami, które pomogą nawiązać relację z odpowiednimi zespołami i pracowniami.

Badacze

 • dr Aneta Gop
  Rozwija wiedzę o procesach uczenia się i rozwoju kompetencji w projektach, w których stosowane są nasze rozwiązania edukacyjne.
 • Katarzyna Potęga vel Żabik
  Specjalizuje się w opracowywaniu metodologii pozyskiwania i analizy danych z wykorzystaniem aparatury i stacji badawczych w powstającym Living Labie.

Oraz

 • Paweł Wójcik
  Prowadzi prace dotyczące rozwoju stacji badawczych PPK.
 • dr Anna Strzeszewska-Potyrała
  Koordynuje projekty badawczo-rozwojowe - kieruje ich częścią organizacyjną
 • Maria Kaaroud
  Wspiera rozwój relacji między PPK a biznesem.
 • Katarzyna Lang
  Koordynuje promocję i komunikację PPK.
Zdjęcie nowego budynku PPK

Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Projekt „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 PLN

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy