Zespół badawczy

Produkty, które powstają w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to rezultat pracy kilku, a czasem kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu osób z zespołu Kopernika. Zachęcamy do kontaktu z osobami, które pomogą nawiązać relację z odpowiednimi zespołami i pracowniami.

dr Aleksandra Wójcik-Głodowska

Dyrektor ds. Innowacji

dr Ilona Iłowiecka-Tańska

Kierownik obszaru badawczego
Odpowiada za realizację Agendy Badawczo-Rozwojowej PPK.

Badacze

dr Aneta Gop

Rozwija wiedzę o procesach uczenia się i rozwoju kompetencji w projektach, w których stosowane są nasze rozwiązania edukacyjne.

Katarzyna Potęga vel Żabik

Specjalizuje się w opracowywaniu metodologii pozyskiwania i analizy danych z wykorzystaniem aparatury i stacji badawczych w powstającym Living Labie.

dr Małgorzata Łukianow

Prowadzi badania dotyczące społecznych uwarunkowań edukacji.

Oraz

Paweł Wójcik
Prowadzi prace dotyczące rozwoju stacji badawczych PPK.

dr Anna Strzeszewska-Potyrała
Koordynuje projekty badawczo-rozwojowe - kieruje ich częścią organizacyjną

Maria Kaaroud
Wspiera rozwój relacji między PPK a biznesem.

Katarzyna Lang
Koordynuje promocję i komunikację PPK.


Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy