Zespół badawczy

Produkty, które powstają w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to rezultat pracy kilku, a czasem kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu osób z zespołu Kopernika. Zachęcamy do kontaktu z osobami, które pomogą nawiązać relację z odpowiednimi zespołami i pracowniami.

Katarzyna Potęga vel Żabik

Kieruje Działem Badań nad Kompetencjami Przyszłości w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, która jest badawczo-rozwojową częścią Centrum Nauki Kopernik. Dział skupia się na poszerzaniu wiedzy w dziedzinie uczenia się oraz rozwijaniu narzędzi edukacyjnych. Prowadzone przez Dział badania i ewaluacje mają na celu lepsze zrozumienie społeczności uczących się oraz ocenę, w jaki sposób środowisko uczenia się i rozwiązania edukacyjne, które projektujemy, wpływają na rozwijanie kluczowych umiejętności XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie i współpraca.

Kontakt: katarzyna.potega@kopernik.org.pl

Badacze i badaczki:

Dr Marta Sałkowska

Doktor socjologii, badaczka zainteresowana znaczeniem czynników społeczno-kulturowych (w tym niepełnosprawności) w formalnych i pozaformalnych sytuacjach uczenia się. Prowadzi badania w ramach programu „Nauka dla Ciebie” oraz wspiera badawczo Dział Laboratoriów CNK. Opiekuje się osobami odbywającymi staż w Dziale Badań. Entuzjastka badań jakościowych.  

Kontakt: marta.sałkowska@kopernik.org.pl

Szymon Filipowicz 

Rozwija wiedzę o pomocach dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli w szkołach oraz przestrzeniach edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji przyszłości u osób uczących się. Prowadzi prace dotyczące rozwoju metod transferu wiedzy między instytucjami akademickimi a społeczeństwem. 

Kontakt: szymon.filipowicz@kopernik.org.pl 

Dorota Czyżewska

Kulturoznawczyni, projektantka innowacji i usług. W pracy badawczej napędza ją ciekawość towarzysząca odkrywaniu i tworzeniu nowej wiedzy oraz przyjemność płynąca z współtworzenia kapitału naukowego skupionego wokół nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i procesów uczenia się. Entuzjastka Design Thinking i zwinnego podejścia do realizowanych projektów

Zdjęcie nowego budynku PPK

Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Projekt „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 PLN

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy