Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), której siedzibę budujemy obok Kopernika, będzie interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym. To ośrodek innowacyjności na Mazowszu i pierwszy w kraju ośrodek B+R, w którym prowadzone będą badania nad  procesami uczenia się (learning sciences) oraz społecznego zaangażowania w naukę. Podstawowym przedmiotem prac B+R będzie rozwój edukacji w zakresie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), wspierającej kształtowanie kompetencji kluczowych w XXI wieku. Tworzone tu innowacyjne produkty i rozwiązania edukacyjne oraz usługi badawcze  będą komercjalizowane.

W 2015 roku CNK rozszerzyło swoją działalność i uzyskało status instytucji badawczo-rozwojowej. Kopernik jest więc miejscem, w którym naukę nie tylko się poznaje, ale też tworzy. Nasz Dział Badań, we współpracy z partnerami akademickimi, realizuje projekty badawcze, m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciences i visitor studies. Powstanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego daje ogromną możliwość poszerzenia spektrum prowadzonych prac badawczo-rozwojowych B+R.
PPK, inspirowana najbardziej innowacyjnymi centrami B+R na świecie, wprowadzi do Polski nową jakość myślenia o edukacji. Korzystając ze światowych osiągnięć technologii i badań, stworzymy produkty (pomoce naukowe, eksponaty), rozwiązania (formaty zajęć, scenariusze) i usługi badawcze (standardy i rekomendacje) wrażliwe na lokalne potrzeby i konteksty. W tak powstałe w PPK narzędzia wyposażymy sektor edukacji formalnej i nieformalnej.

więcej


Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy