Educational program

Science For You

Science For You is a joint program of the Ministry of Science and Higher Education and Copernicus Science Centre. Its aim is to popularise science in those areas of Poland where people's access to an educational offer of science centres is hindered.

Wyjazdy

W ramach programu organizujemy wyjazdy wystaw (Naukobus i O matmo!) oraz mobilnego planetarium (Planetobus) do placówek edukacyjnych w całej Polsce.

Udział w programie jest dla szkoły bezpłatny.

Nasza wizyta nie wymaga przygotowania merytorycznego ze strony nauczycieli, zajęcia prowadzą edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik.


Wspólny Program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

Related