Aleksandra Wójcik-Głodowska

Aleksandra Wójcik-Głodowska

Zastępca Dyrektora Programowego ds. innowacji
Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji Aleksandra Wójcik-Głodowska

Stopień doktora obroniła w Instytucie Fizyki PAN, gdzie współtworzyła jedno z pierwszych w Polsce laboratoriów opartych na technologii Atomic Layer Deposition – metody otrzymywania cienkich warstw. Do zespołu Kopernika na stałe dołączyła w 2008 r. Zajmowała się przygotowaniem i zaplanowaniem obsługi wystaw, była zaangażowana w otwarcie Centrum. Od 2012 r. zajmowała się rozwojem centrum konferencyjnego. Dołączyła też do Zespołu Strategicznego. Przeprowadziła serie warsztatów, które pozwoliły na wprowadzenie nowego narzędzia do planowania strategicznego. W 2015 r. została zastępcą Dyrektora Programowego i odpowiadała za jakość doświadczenia zwiedzającego. W kolejnych latach zajmowała się przygotowaniem nowej działalność badawczo – rozwojowej, tzn. Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Obecnie zajmuje się rozwojem i zarządzaniem działalności B+R. W 2018 r. ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, budowaniu i prowadzeniu projektów od fazy start-upu. Specjalizuje się w zarządzaniu i wdrażaniu planowania strategicznego, budowaniu i zarządzaniu zespołami.