Pokazać – Przekazać 2021

Jak powstaje wiedza

Jakie postawy wobec nauki i wiedzy naukowej kształtuje szkoła? Jak rozmawiać o aktualnych badaniach i ich zastosowaniach? Jak budować zaufanie do wyników badań naukowych? Jak odróżniać wiedzę potoczną od wiedzy naukowej i wiedzę naukową od wiedzy fałszywej? To tylko niektóre z zagadnień, wokół których będzie toczyła się dyskusja podczas tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać.

Zaproszenie na konferencję Pokazać-Przekazać w 2021 roku

27 i 28 sierpnia 2021 spotkamy się w budynku Centrum Nauki Kopernik, w gronie nauczycieli, edukatorów i naukowców, by porozmawiać o tym, jakie wyobrażenie o wiedzy naukowej kształtuje szkoła, jaka jest jej rola w budowaniu zrozumienia tego, czym jest nauka. Zaplanowaliśmy: wykład otwarcia, panele dyskusyjne, seminarium, giełdę pomysłów i sesje warsztatowe.

Badania naukowe i ich wyniki pozwalają nam lepiej poznać i rozumieć zachodzące w świecie procesy i zjawiska. Sposób pracy naukowców – formułowanie problemu, przeprowadzenie badań, analiza wyników, weryfikacja – to najrzetelniejszy sposób pozyskiwania informacji. W efekcie wieloletniej pracy badaczy dochodzi do odkryć naukowych, które zmieniają świat. Zależy nam na tym, by ludzie – a zwłaszcza ci, którzy zawodowo zajmują się kształceniem dzieci i młodzieży – rozumieli odkrycia naukowe, dostrzegali ich znaczenie i potencjał. A także potrafili odróżniać fakty od opinii i przekonań. Dochodzeniu do tego rodzaju rozumienia nauki sprzyjają spotkania i dyskusje młodych ludzi z naukowcami, a także uczenie z wykorzystaniem elementów metodą badawczej, której stosowanie promuje Centrum Nauki Kopernik.

Konferencja jest okazją do bezpośredniego spotkania różnych środowisk – związanych z nauczaniem zarówno formalnym, jak i nieformalnym – które odważnie podejmują dialog na temat wyzwań stojących przed współczesną edukacją. A różnorodność proponowanych w jej programie formatów tworzy przestrzeń do inspirujących dyskusji między uczestnikami.

Cieszymy się, że aktualna sytuacja pozwala nam planować bezpośrednie spotkanie z Państwem w Koperniku. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników. Jednak osoby, które nie będą miały możliwości wzięcia udziału w konferencji na miejscu, będą mogły obejrzeć transmisję na żywo z wykładu otwarcia, a także paneli dyskusyjnych i seminarium.

Udział w konferencji

Zakończyliśmy proces rejestracji na konferencję w budynku Centrum Nauki Kopernik. Poniżej linki do streamingu wybranych wydarzeń na youtube.

Dokumenty związane z konferencją

Logotypy medialnych partnerów konferencji PP 2021: warszawska wyborcza.pl, głos nauczycielski, edunews.pl, Dyrektor Szkoły