We serve cookies on this site, because we want you to feel welcomed and return! More on our cookie policy.

More

Dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego wraz z montażem:  a. Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa o szerokości blatu roboczego 120 cm – 1 szt.; b. Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa o szerokości blatu roboczego 180 cm – 2 szt.

DZP.260.54.2022.MW_postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,100157,f27eb29a2fc026bbd53864bd1d23c0c1.html


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczorozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.

Newsletter

Sign up!