Wykłady

Oba wykłady dostępne będą w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wyhoduj sobie miasto - wykład otwarcia

Wykład otwarcia 12. Festiwalu Przemiany wygłosi prawdziwy pionier zrównoważonej architektury. Thomas Rau to światowej sławy architekt, przedsiębiorca i innowator, który od lat przekonuje, że nasze decyzje i działania powinny wynikać nie z tego, co jest akurat możliwe czy akceptowalne, ale z tego, co jest konieczne ze względu na przyszłość.

  • Co: wykład Thomasa Raua
  • Kiedy: 07.10.2022, godz. 19.00
  • Gdzie: Centrum konferencyjne, poziom 0 (sala audytoryjna)

W debacie publicznej od lat mówi się o tym, że konieczny jest zrównoważony rozwój i gospodarka obiegowa. Jak sprawić, by idee zmieniły się w rzeczywistość? Thomas Rau zaprezentuje swoją wizję przyszłości miast, popartą wieloma latami doświadczenia. Będzie mówił o tym, jak projektować i budować miasta, aby mogły zmieniać się i dostosowywać do świata natury. Czy metafora „rosnących” miast pozwoli nam zmienić nastawienie do współczesnej urbanistyki? Czy będziemy w stanie wreszcie zacząć projektować zrównoważone ekosystemy, zamiast budować domy tylko dla naszego gatunku?

Thomas Rau promuje wykorzystywanie energii odnawialnej w środowisku budowlanym i poszukuje rozwiązań rosnącego na świecie niedoboru surowców. Jego firma RAU Architects znajduje się w awangardzie projektowania ekologicznych budynków ze zdrowym klimatem wewnątrz, jak główna siedziba World Wildlife Fund (pierwszy neutralny emisyjnie i samowystarczalny biurowiec w Holandii), produkujący energię budynek szkolny w Eindhoven, czy siedziba Triodos Banku w Zeist (wielokrotnie nagradzany pierwszy budynek o zamkniętym obiegu wykonany z drewna, które można w całości wykorzystać ponownie).

Architektura odporności. Uczymy się od owadów społecznych

Jak projektować responsywne i zrównoważone systemy?

  • Co: wykład dr. Matthew Lutza
  • Kiedy: 09.10.22, godz. 16.30
  • Gdzie: Centrum konferencyjne, poziom 1 (Doświadczalnia Przemian)

Owady społeczne, takie jak mrówki czy termity, można nazwać architektami tworzącymi kolektywne struktury, które przynoszą korzyści całej grupie. Ich aktywność jest wynikiem reakcji pojedynczych osobników na stosunkowo proste informacje, odbierane z lokalnego środowiska. O badaniach zbiorowych zachowań owadów społecznych i ich „samoorganizującej się” architekturze opowie Dr Matthew Lutz.

Poznamy mrówki legionistki z Panamy, które wędrując tworzą z własnych ciał żywe struktury architektoniczne (tzw. mosty i rusztowania), ułatwiające im przemieszczanie się. Przeniesiemy się także do Australii i zajrzymy do wnętrza gniazd termitów. Ich budowa umożliwia przeprowadzanie złożonych procesów adaptacyjnych, takich jak termoregulacja i wymiana gazowa, które pozwalają przetrwać kolonii w ekstremalnych warunkach. Dzięki tomografii komputerowej jesteśmy w stanie zrekonstruować geometrię próbek gniazd termitów, porównać je i poszukać związków między ich kształtem a oddziaływaniem klimatu i środowiska.

Badania owadów społecznych mogą nam pomóc w projektowaniu bardziej zrównoważonej i responsywnej na zmiany klimatu architektury dla ludzi, a także pomóc w programowaniu robotów i systemów do życia w ekstremalnych środowiskach, takich jak pustynie, czy nawet powierzchnia Marsa.