X edycja Przemian odbędzie się pod hasłem „Rok zero” i będzie dotyczyła wariantów przyszłości świata po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Festiwal Przemiany. Rok zero rozpoczniemy interaktywnym wykładem, podczas którego poznamy kilka wariantów przyszłości możliwej po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

więcej

Punktem odniesienia dla wykładu będzie hasło „wolność, równość, braterstwo”, którego znaczeniu w czasie pandemii Michał Krzykawski przyjrzy się z perspektywy filozofii Bernarda Stieglera.

więcej

Na X Festiwalu Przemiany warsztaty połączyliśmy z panelami dyskusyjnymi, które pogłębią i zniuansują zagadnienia omawiane podczas pracy w grupach.

więcej

Będziemy dyskutować z ekspertami i ekspertkami, którzy równocześnie będą naszymi przewodnikami podczas wirtualnego spaceru po świecie czasu pandemii.

więcej

Shots of inspirations are short audiovisual materials from the borderline of performance and dynamic lecture.

more

Pandemia SARS-CoV-2 ukazuje trafność wprowadzonego przez Ulricha Becka terminu „społeczeństwo ryzyka”. Żyjemy w świecie zagrożonym katastrofami – klimatyczną, pandemiczną. W świecie ciągłych zmian, które w naszym życiu wywołują lęk i niepewność.

więcej

The experts' voices is a series of short talks by experts that relate to topics from the borderline of science, medicine, technology, design, and art.

more

Punktem wyjścia do dyskusji panelowej wieczoru zamknięcia „Roku zero” będzie film „Siódmy kontynent” Michaela Hanekego.

więcej


Pustka czy zmiana?

Roku zerowego nie ma w kalendarzach. Nam posłuży jako perspektywa analityczna: miejsce, w którym doświadczenie pandemii dopiero się zapisuje w historii. Być może rok 2020 będziemy pomijać jako niewygodną przerwę w „normalności”, rok zerowych szans na zmiany, czas bez wartości – zamknięte granice, życie w izolacji, obawy, unieruchomiona gospodarka, zagrożenie długotrwałą recesją. Może jednak ten rok będzie punktem zwrotnym? Cezurą nowej epoki po czasach p.n.e. – przed naszą epidemią? Może konsekwencje pandemii przyspieszą znalezienie rozwiązań problemów nierówności i napięć społecznych? A może wręcz przeciwnie: w świecie lęków i niepewności reguły konkurencji na dobre zdominuje logika gry o sumie zerowej.

Przyspieszenie cyfryzacji

Czas pandemii zintensyfikował dyskusję o znaczeniu i możliwościach technologii cyfrowych. W rzeczywistości online pomagają one symulować kontakt na żywo, ułatwiają pracę czy pozwalają uczestniczyć w kulturze mimo lockdownu. Monitorowanie aktywności obywateli (temperatury, tętna, przemieszczania się, kontaktów) mogłoby pomóc w walce z pandemią poprzez sprawne zidentyfikowanie pacjenta zero i osób, z którymi miał styczność, oraz wyznaczenie strefy objętej kwarantanną. Tylko co wtedy z naszą prywatnością? Zarządzający narzędziami kontroli wiedzieliby o nas dużo więcej niż dotychczas. Spytamy ekspertów, jak zadbać o to, żeby taka kontrola – jeśli okaże się konieczna – nie była ograniczającym wolność obywateli nadzorem.

Globalne, międzypokoleniowe lęki

Świat reaguje na pandemię z siłą i stanowczością, z jakimi młodzi aktywiści chcieliby, żebyśmy reagowali na katastrofę klimatyczną. Dlaczego zmiany klimatu nie wywołują takiej samej paniki? Świadomość całego pokolenia w coraz większym stopniu jest dziś budowana w cieniu katastrof. Jak powinien się kształtować międzypokoleniowy dialog nt. pogarszających się warunków, w których przyjdzie żyć następnym pokoleniom?

Fakty i emocje

To pierwsza w historii pandemia w świecie postprawdy i fake newsów – globalnego przemysłu dezinformacji. W kluczowych kwestiach ufamy dziś naukowcom, lekarzom i innym ekspertom, ale lęk i niepewność mogą sprzyjać przyjmowaniu mitycznego, opartego głównie na emocjach obrazu rzeczywistości, pełnego teorii spiskowych i innych prostych wyjaśnień złożonych zjawisk. Czy dzięki sukcesom w walce z wirusem wygrają nauka, wiedza ekspercka, pogłębione analizy i odpowiedzialne działania, czy górą będą mity, wskazywanie kozłów ofiarnych i szukanie poklasku tłumu? Być może wnioski z lokalnej i globalnej współpracy w zmaganiach z wirusem pomogą zwiększyć solidarność społeczną i poczucie wspólnotowości. Istnieje też jednak ryzyko, że zwycięży strach i utrwalą się tendencje autorytarne.

Perspektywa Przemian

Na festiwalu sprawdzimy, co wynika z analiz danych nt. czasu pandemii. Przyjrzymy się najbardziej prawdopodobnym prognozom niedalekiej przyszłości – zarówno w kontekście globalnych wyzwań, rozwoju cywilizacji, jak i codzienności każdej i każdego z nas. Porozmawiamy o tym, które wizje przyszłości, i dlaczego, bylibyśmy gotowi uznać za najbardziej pożądane. Poznamy przełomowe osiągnięcia nauki i techniki, które mogą pomóc w walce z koronawirusem, oraz weźmiemy pod lupę ich społeczne konsekwencje. Wszystko to w interdyscyplinarnym gronie i z kilku komplementarnych perspektyw. Spróbujemy walczyć z czarnowidztwem i poczuciem bezsilności, dlatego obok identyfikacji problemów będziemy starać się przedstawiać propozycje konkretnych rozwiązań, dzielić się źródłami oraz szukać języka i emocji dla opisu świata, który pod wpływem pandemii staje się coraz bardziej labilny, złożony i niejednoznaczny.

Eksperci festiwalowi

Festiwal Przemiany 2020 online