We serve cookies on this site, because we want you to feel welcomed and return! More on our cookie policy.

More

Świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. (DZP.260.76.2023.MN)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Postępowania jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Link do postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,145838,8ed83da6bcf385c21a5ed6840d457ff7.html    

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

  • a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  • b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w części w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Newsletter

Sign up!