panel inaugurujący konferencję Pokazać-Przekazać 2020

„Lekcja pandemii”

Konferencję Pokazać - Przekazać 2020 zainaugurował moderowany przez Jerzego Wiśniewskiego, Magdalenę Swat-Pawlicką i Annę Dziamę panel z udziałem przedstawicieli różnych środowisk – nauczycieli, uczniów, rodziców, dyrektorów, uczestników III sektora i przedstawicieli władz odpowiedzialnych za edukację. Dyskutowaliśmy o ich nowych rolach oraz redefinicji funkcji samej szkoły po doświadczeniu edukacji zdalnej.

Pokazać-Przekazać 2020 | „Lekcja pandemii” – panel inaugurujący konferencję

W spotkaniu udział wzięli: 

Rita Pieniążek

Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal w Krakowie. Jej pasje to pływanie i aktorstwo. Lubi uczyć się języków obcych, czytać książki i jeździć na rolkach. Radość sprawia jej zdobywanie nowych doświadczeń. Dalszą edukację wiąże z przedmiotami ścisłymi (matematyką, fizyką).

Dorota Łoboda

Radna m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji, liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos.

Jędrzej Witkowski

Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Od 2005 roku związany z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Koordynator projektów z zakresu edukacji obywatelskiej i wyborczej, samorządności uczniowskiej oraz edukacji globalnej. Przez kilka lat kierował działem programów młodzieżowych CEO, obecnie pełni funkcję prezesa zarządu, w którym zasiada od 2013 roku. Autor lub współautor opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i obywatelskiej.

Anna Nowicka

Nauczycielka geografii z niemal 20-letnim stażem, pasjonatka, opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy. Realizuje projekty edukacyjne pod patronatem m.in. „National Geographic Polska”, Ministerstwa Sportu oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Od 2017 roku dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie. Stworzyła placówkę edukacyjną, w której dzieci czują się bezpiecznie, pewnie i nie chcą wracać po lekcjach do domu… Dzięki niej cała szkoła działa jak KMO!

Dariusz Zelewski

Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako asystent Szkół Uczących Się. Od ponad 20 lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową. Ekspert ds. awansu zawodowego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Lidia Grad

Nauczycielka geografii w Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Zambrowie, ekspert ds. awansu zawodowego a od roku doradca metodyczny z geografii w CEN w Łomży. Propaguje w swojej pracy interdyscyplinarność i współpracę, lubi się uczyć, uwielbia film, wirtualne podróże i odkrywanie nieodkrytego. Opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy Exodus.