Partnerstwa

Partnerstwa akademickie

Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami naukowym w Polsce i na świecie:

Uniwersytet Kalifornijski Berkeley,Graduate School of Education

Współpraca dotyczy rozwoju metodologii Design Based Research w pracy badaczy, edukatorów i designerów Centrum Nauki Kopernik. W ramach wspólnych działań odbędą się seminaria, wykłady i Szkoła Letnia prowadzone przez prof. Dora Abrahamsona.

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Naukowcy z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Centrum Nauki Kopernik wspólnie badają procesy uczenia się na wystawach CNK i oddziaływania programów edukacyjnych CNK. Instytucje prowadzą wspólny konkurs grantowy Przygody Umysłu, który umożliwia realizację projektów badawczych interesujących dla  SWPS i CNK.
Porozumienie o współpracy naukowej i badawczej zostało zawarte w 2015 roku.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Partner Kopernika w badaniach zachowań nauczycieli w przestrzeniach wystaw. Współpracujemy też przy realizacji badań studenckich.
Porozumienie o współpracy naukowej i badawczej zostało zawarte 2015 roku.

Prof. Maartje Raijmakers

Profesor pedagogiki na wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie oraz honorowy profesor rozwoju poznawczego na Wydziale Psychologii Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Amsterdamskiego Muzeum Nauki Nemo

Prof. Maartje Raijmakers to filozof i psycholog rozwoju człowieka prowadząca innowacyjne badania nad poznawczymi procesami uczenia się. Profesor Pedagogiki (Wolny Uniwersytet w Amsterdamie) i Profesor Rozwoju Poznawczego (Uniwersytet Amsterdamski i Muzeum Nauki NEMO), gdzie bada uczenie się dzieci, ich zachowania eksploracyjne i motywację poznawczą. Jej głównym obszarem zainteresowań jest rozwój poznawczy, a w szczególności zdobywanie wiedzy naukowej w kontekście edukacji nieformalnej. Jej aktualne projekty dotyczą rozwoju procesu uczenia się ze zwróceniem szczególnej uwagi na edukację w zakresie nauk ścisłych oraz wpływ różnic indywidualnych na uczenie się.

prof. Maciej Karwowski