Dziś w Koperniku

Dostępność Majsterni, Bzzz!, Teatru Wysokich Napięć, Teatru Robotycznego i laboratoriów może się zmieniać w ciągu dnia. Aktualna informacja znajduje się na terenie Wystaw.

6 grudnia 2021*
*strona jest odświeżana codziennie między godz. 9.30 a 11.30

Wystawy

Kasy są zamykane na godzinę przed zamknięciem Wystaw.

Od poniedziałku do piątku do budynku można wejść od 8.45.

Bzzz!

Godziny wejść:
9.00-9.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45 (rezerwacja dla grupy)
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.00-17:45

Limit osób: 35, wejście w ramach dostępnych miejsc.

Teatr Robotyczny

Nieczynny.

Spektakl "O Królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali"
Limit osób: 25, wstęp na podstawie biletu na Wystawy w ramach dostępnych miejsc.

Teatr Wysokich Napięć

Nieczynny.

Pokaz trwa ok. 20-30 minut i rozpoczyna się o pełnych godzinach, wstęp w ramach biletu na Wystawy. Wejściówki do Teatru należy pobrać w kasie w dniu wizyty.  
Limit osób: 25.

Majsternia

Nieczynna.

Limit osób: 15.

Laboratoria

Stacje doświadczalne dla indywidualnych zwiedzających (minilaby) 

W soboty i niedziele
Limit osób: 13 (w ramach dostępnych miejsc).


Zajęcia dla grup

od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-11:00, 12:30-14:00, 14:30-16:00