Nagroda Przewroty za nowatorskie inicjatywy edukacyjne

Znamy już laureatów Nagrody Przewroty, którą przyznaliśmy za najbardziej nowatorskie i śmiałe działania, zmieniające edukację.

W kategorii ogólnopolskiej zwyciężył Instytut Dobrej Śmierci, a lokalnej – Oświatowe Centrum Nauki i Techniki w Wodzisławiu Śląskim. Jury nagrodziło dwie bardzo różniące się od siebie inicjatywy. Pierwsza z nich powstała z myślą o dorosłych i konieczności radzenia sobie z emocjami. Druga pozwala dzieciom zdobywać praktyczne umiejętności i zmienia szkołę.

Nagrodę specjalną otrzymał Janusz Laska – pomysłodawca i inicjator programu Klub Młodego Odkrywcy.

Laureaci otrzymali autorskie statuetki, stworzone przez Centrum Nauki Kopernik oraz nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych.

laureaci   Finaliści   kapituła

Z okazji 550. urodzin Mikołaja Kopernika, przypadających w 2023 roku, postanowiliśmy wyróżnić osoby i zespoły, których nowatorskie idee i konsekwentna działalność wnoszą nową jakość do edukacji. Ustanowiliśmy Nagrodę Przewroty.

Dlaczego Przewroty?

Nasz patron, Mikołaj Kopernik, swoim odkryciem nie tylko dokonał przewrotu w astronomii, ale zapoczątkował także zmianę sposobu myślenia o świecie i miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek. Nieco ponad 100 lat temu o przewrót kopernikański w edukacji postulował John Dewey. Dziecko – mówił naukowiec – staje się Słońcem, wokół którego krążyć mają poczynania wychowawcze. Jakiego przewrotu potrzebuje edukacja dzisiaj, by najlepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości?

Przewroty bywają gwałtowne. Niekiedy jednak ważne idee – tak jak rewolucyjna myśl Mikołaja Kopernika – zyskują znaczenie dopiero z czasem i powoli zdobywają uznanie społeczne. Widzimy, jak wiele innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych powstaje w całym kraju. O niektórych z nich jest głośno w przestrzeni informacyjnej. Inne wdrażane są kameralnie, bez rozgłosu. Ustanawiając Nagrodę Przewroty, chcieliśmy je poznać i docenić, by stały się inspiracją dla innych. Kierując światło reflektorów na twórców przełomowych idei, pragniemy również wzmacniać dyskusję o kształcie edukacji, jakiej współcześnie potrzebujemy.

Edukację rozumiemy szeroko. Co roku będziemy nagradzać inicjatywy prowadzone w szkole i w domu, w świecie wirtualnym i rzeczywistym, dla dzieci i dla dorosłych, w szerokim zakresie (wzmacniające kompetencje nie tylko przydatne w życiu zawodowym, ale również te, które sprzyjają rozwojowi osobistemu), w społeczności lokalnej lub w całej Polsce. Zapraszamy zespoły, a także osoby pracujące w szkołach, uczelniach, fundacjach, stowarzyszeniach, start-upach, samorządach, instytucjach kultury czy działające na własną rękę.

Jakich inicjatyw szukaliśmy w tym roku?

 • śmiałych, nowatorskich, przewrotowych;
 • angażujących, inspirujących i skutecznych;
 • nawiązujących do ważnych społecznie i aktualnych zagadnień;
 • rozwijających samodzielność myślenia i umiejętność wspólnego działania;
 • włączających różne grupy osób.

Przewroty przyznaliśmy w dwóch kategoriach:

 • lokalnej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności (np. uczniów konkretnej szkoły, mieszkańców osiedla, dzielnicy, wsi, miasta), które mają oddziaływanie na konkretną, policzalną społeczność;
 • ogólnopolskiej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców i obejmującej swoim zasięgiem społeczność ponadlokalną.

Laureaci i laureatki otrzymali naszą autorską statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 20000 złotych. Zwycięzców Przewrotów poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła się 24 maja w Centrum Nauki Kopernik.

  dekoracja

  Nagrodę Przewroty wspierają partnerzy i patroni:

  Stopka sponsorska