Nagroda Przewroty za nowatorskie inicjatywy edukacyjne

Z okazji 550. urodzin Mikołaja Kopernika, przypadających w 2023 roku, postanowiliśmy wyróżnić osoby i zespoły, których nowatorskie idee i konsekwentna działalność wnoszą nową jakość do edukacji. Ustanawiamy nagrodę Przewroty i zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Dlaczego Przewroty? Nasz patron, Mikołaj Kopernik, swoim odkryciem nie tylko dokonał przewrotu w astronomii, ale zapoczątkował także zmianę sposobu myślenia o świecie i miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek. Nieco ponad 100 lat temu o przewrót kopernikański w edukacji postulował John Dewey. Dziecko – mówił naukowiec – staje się Słońcem, wokół którego krążyć mają poczynania wychowawcze. Jakiego przewrotu potrzebuje edukacja dzisiaj, by najlepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości?

Przewroty bywają gwałtowne. Niekiedy jednak ważne idee – tak jak rewolucyjna myśl Mikołaja Kopernika – zyskują znaczenie dopiero z czasem i powoli zdobywają uznanie społeczne. Widzimy, jak wiele innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych powstaje w całym kraju. O niektórych z nich jest głośno w przestrzeni informacyjnej. Inne wdrażane są kameralnie, bez rozgłosu. Ustanawiając nagrodę Przewroty, chcemy je poznać i docenić, by stały się inspiracją dla innych. Kierując światło reflektorów na twórców przełomowych idei, pragniemy również wzmacniać dyskusję o kształcie edukacji, jakiej współcześnie potrzebujemy.

Edukację rozumiemy szeroko. Będziemy nagradzać inicjatywy prowadzone w szkole i w domu, w świecie wirtualnym i rzeczywistym, dla dzieci i dla dorosłych, w szerokim zakresie (wzmacniające kompetencje nie tylko przydatne w życiu zawodowym, ale również te, które sprzyjają rozwojowi osobistemu), w społeczności lokalnej lub w całej Polsce. Zapraszamy zespoły, a także osoby pracujące w szkołach, uczelniach, fundacjach, stowarzyszeniach, start-upach, samorządach, instytucjach kultury czy działające na własną rękę.

Jakich inicjatyw szukamy?

  • śmiałych, nowatorskich, przewrotowych;
  • angażujących, inspirujących i skutecznych;
  • nawiązujących do ważnych społecznie i aktualnych zagadnień;
  • rozwijających samodzielność myślenia i umiejętność wspólnego działania;
  • włączających różne grupy osób.

Zgłoszenia

Zgłoszenie do nagrody polega na przesłaniu za pomocą formularza opisu inicjatywy dotyczącej poprawy sposobu edukacji, w tym działań, produktów, programów, rozwiązań. Zgłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie inicjatyw edukacyjnych już wdrożonych, tj. trwających lub zakończonych (najpóźniej 24 miesiące przed datą wysłania formularza). Nie będą nagradzane pomysły, projekty, prototypy itp. Chcemy pokazać, że zawód edukatora to praca twórcza, wyróżnić osoby lub zespoły osób, których działania mogą stanowić wzór dla innych.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 25 marca 2024 do godz. 15.00.

zobacz formularz

Laureaci i laureatki otrzymają naszą autorską statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 20000 złotych. Zwycięzcy Przewrotów spotkają się podczas wyjątkowej gali, która odbędzie się w maju 2024 roku w Centrum Nauki Kopernik.

Więcej informacji na temat nagrody znajdziecie w regulaminieharmonogramie.

Kategorie

Przewroty zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • lokalnej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności (np. uczniów konkretnej szkoły, mieszkańców osiedla, dzielnicy, wsi, miasta), które mają oddziaływanie na konkretną, policzalną społeczność;
  • ogólnopolskiej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców i obejmującej swoim zasięgiem społeczność ponadlokalną.

Nagrodę Przewroty wspierają partnerzy i patroni medialni:

Stopka z logotypami partnerów i sponsorów