Szkoła w obliczu próby - wykład z sesją Q&A

Zapraszamy na wykład z sesją Q&A prof. Sylwii Jaskulskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Anety Gop z Centrum Nauki Kopernik.

Pokazać-Przekazać 2020 | Szkoła w obliczu próby - wykład z sesją Q&A

W czasie pandemii stajemy wobec różnych ważnych problemów. Pojawiają się pytania o kondycję społeczeństw i lokalnych społeczności, o rolę państwa, rodziny, rozmaitych instytucji w sytuacji trudnej, w której zdrowotnie, finansowo, zawodowo znalazło się wielu z nas. Wśród tych pytań poczytne miejsce zajmuje problem edukacji.

  • Jak szkoła poradziła sobie z wyzwaniami, które przed nią postawiono?
  • Jakie wynikają z tego prognozy na przyszłość?
  • Czym w ogóle jest szkoła?
  • Czy wyprowadzenie jej z murów budynków, sal i boisk odebrało jej utrwaloną tradycją tożsamość?
  • Jaka jest szkoła dziejąca się między ludźmi, w przestrzeni Internetu i  co z niej zostanie, gdy skończy się czas społecznej izolacji?

Podczas wykładu i sesji Q&A prof. Sylwia Jaskulska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Aneta Gop z Centrum Nauki Kopernik zaproszą do dyskusji wokół tych zagadnień odnosząc się do wyników badań prowadzonych na grupach nauczycieli, uczniów i rodziców, a także do doświadczeń uczestników pierwszej części konferencji Pokazać – Przekazać 2020.

Podsumowanie będzie też wprowadzeniem do drugiej części konferencji. Tym razem skupimy się na eksperymentowaniu z rozwiązaniami edukacyjnymi, które można zastosować w edukacji w szkole stacjonarnej, szkole online i szkole hybrydowej.

Prowadzące

Sylwia Jaskulska – prof. UAM 
dr hab., pedagożka, pracuje na stanowisku profesora w Laboratorium Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole (np. S. Jaskulska, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, S. Jaskulska, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?) i kilkudziesięciu innych tekstów. Członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Redaktorka naukowa serwisu oświatowego Ja, Nauczyciel’ka. Pasjonatka dramy edukacyjnej.

Aneta Gop – psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2013), trener edukacji. W latach 2011-2014 członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu. Do 2016 r. adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie główny specjalista w zakresie wspomagania rozwoju procesu uczenia się w przestrzeni wystaw w Centrum Nauki Kopernik, koordynator badań w programie Nauka Dla Ciebie.