EDUCATIONAL PROGRAM

The Future is Now

“The Future is Now” is the name of the newest exhibition and the accompanying educational programme. Within its framework, scripts of classes focusing on the challenges of the future are being created, to be used during lessons. 

Program edukacyjny jest ściśle związany z wystawą o przyszłości. Tematy opracowanych scenariuszy lekcji dotyczą tych samych zagadnień co eksponaty. Na wystawie można zobaczyć prawdziwy samochód autonomiczny, robotyczne niemowlę, hologramową partnerkę. Sprawdzić, jak uczą się maszyny. A nawet wspólnie ze sztuczną inteligencją stworzyć dzieło sztuki. Wystawa prezentuje najnowsze rozwiązania technologiczne i skłania do zadawania pytań, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Czy można zaprzyjaźnić się z robotem? Czy sztuczna inteligencja może być artystą? To złożone zagadnienia problemowe, które świetnie sprawdzą się jako tematy lekcji: informatyki, przyrody, biologii, geografii, filozofii, etyki, historii sztuki, edukacji dla bezpieczeństwa, WOS-u, a lekcji wychowawczych. Forma i treść dostosowane są do możliwości, potrzeb, sposobów pracy, zainteresowań i motywacji młodzieży szkolnej w wieku 13-19 lat.

Przeczytaj więcej o wystawie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji poruszają zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, cyfryzacją, robotyzacją, kryzysem klimatycznym i zmianami w środowisku naturalnym. Zostały opracowane wspólnie z nauczycielami i uczniami. Do współpracy zaprosiliśmy też ekspertów – naukowców oraz youtuberów. Scenariusze lekcji i uzupełniające je filmy mają atrakcyjną i przystępną formę. Wspierają rozwój kompetencji przyszłości u uczniów.


Program edukacyjny działa w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

Logotypy Funduszy Europejskich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Unii Europejskiej