Wystawa

Przyszłość jest dziś

Jak zrobić wystawę o czymś, co dopiero będzie? Albo – właśnie zaczyna być? Podjęliśmy to wyzwanie! Efekty ocenicie sami.

„Przyszłość jest dziś” pomaga poznać i zrozumieć wyzwania współczesnego świata w całej ich złożoności. Ukazuje różne rozwiązania technologiczne i zachęca do spojrzenia na nie w sposób krytyczny. Zwraca także uwagę na relacje między osobistymi wartościami i wartościami innych ludzi.

Wystawa koncentruje się na bliskiej przyszłości, której doświadczy większość z nas. Goście Kopernika na własne oczy zobaczą koniec XXI wieku. Przyszłość jest dziś. Ktoś jeszcze w to wątpi? 

Trzy odsłony przyszłości

Wystawa składa się z trzech części. Można zwiedzać już dwie z niech – „Cyfrowy mózg?” oraz otwartą 24 listopada 2022 r. „Misję: Ziemia”. Ostatnia część („Człowiek 2.0”) udostępniona 29 czerwca 2023 r.

 


Wystawa powstaje w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

Partner pierwszej części wystawy „Przyszłość jest dziś. Cyfrowy mózg?”