Wystawa

Przyszłość jest dziś

Jak zrobić wystawę o czymś, co dopiero będzie? Albo – właśnie zaczyna być? Podjęliśmy to wyzwanie! Efekty ocenicie sami.

„Przyszłość jest dziś” pomaga poznać i zrozumieć wyzwania współczesnego świata w całej ich złożoności. Ukazuje różne rozwiązania technologiczne i zachęca do spojrzenia na nie w sposób krytyczny. Zwraca także uwagę na relacje między osobistymi wartościami i wartościami innych ludzi.

Trzy odsłony przyszłości

Wystawa koncentruje się na bliskiej przyszłości, której doświadczy większość z nas. Goście Kopernika na własne oczy zobaczą koniec XXI wieku. Przyszłość jest dziś. Ktoś jeszcze w to wątpi? 

Wystawa składa się z trzech części. Można zwiedzać już dwie z niech – „Cyfrowy mózg?” oraz otwartą 24 listopada 2022 r. „Misję: Ziemia”. Wkrótce podamy datę otwarcia ostatniej części („Człowiek 2.0”).

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami

Jak „myśli” sztuczna inteligencja? Czy można jej zaufać? Skąd czerpie natchnienie komputerowy artysta?

Pierwsza część wystawy skłania do przemyśleń o granicach zaufania, prywatności, intymności, poczuciu bezpieczeństwa oraz o nowych definicjach sztuki i kreatywności. Eksponaty podzielone są na cztery strefy tematyczne:

#Podstawy AI #Relacje #Twórczość #Zaufanie

Jak będzie wyglądać przyszła Ziemia? Czy wciąż pozostanie tą samą planetą? Jakie mamy szanse na dalsze komfortowe życie? A jakie szanse mają następne pokolenia?

Druga część wystawy koncentruje się na wyobrażeniach o przyszłym świecie jako naszym miejscu do życia. Mówi o degradacji środowiska naturalnego, globalnym ociepleniu, miastach przyszłości. Eksponaty podzielone są na trzy strefy tematyczne: Klimat, Populacja, Bioróżnorodność.

Eksponat spajający wszystkie wątki to Glob, który pozwala spojrzeć na Ziemię z kosmicznej perspektywy. Na powierzchni półtorametrowej sfery można oglądać zmiany stężenia CO2, zmiany średniej temperatury na świecie, zanik bioróżnorodności, procesy migracyjne.

Udostępnione dane przestrzenne i statystyczne pozyskane zostały w ramach współpracy z UNEP i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. UNEP to Program ONZ ds. Środowiska, a warszawskie Centrum jest jednym z pięciu ośrodków GRID na świecie, które agregują dane o zasobach Ziemi i podnoszą świadomość społeczną na temat kryzysu klimatycznego czy ochrony różnorodności biologicznej. Prezentowane dane zintegrowane są z „World Environment Situation Room” (WESR) – platformą danych i wiedzy na temat zmian zachodzących w światowym środowisku, prowadzoną przez UNEP.

Na wystawie zobaczymy też możliwą zieloną transformację miasta przyszłości i zdemaskujemy wszechobecny na naszej planecie mikroplastik.

#KLIMAT #POPULACJA #BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Otwarcie: 2023 (termin podamy wkrótce)

Jak będzie wyglądać medycyna przyszłości? Ile jesteśmy w stanie poświęcić dla dobrej kondycji swoich ciał? A ile będziemy musieli?

Trzecia część wystawy związana będzie z medycyną przyszłości, projektowaniem człowieka i cyborgizacją. Skłoni nas do zastanowienia się nad granicami troski o zdrowie i jakość życia. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym możemy bezinwazyjnie zaglądać do wnętrza ludzkiego ciała, precyzyjnie je badać, diagnozować choroby i planować zabiegi. Jesteśmy o krok od kuszących możliwości ulepszania samych siebie. Jak daleko możemy się posunąć? Czy modyfikacje genetyczne i implanty wyostrzające zmysły powinny pozostać domeną jedynie cyberpunkowej literatury? Co definiuje nas jako ludzi? Wśród eksponatów znajdzie się biodrukarka 3D drukująca tkanki, interfejs mózg-komputer oraz laboratorium biohakera.


Wystawa powstaje w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.