Usługi nadzoru nad realizacją inwestycji pn: Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik.

PZP.26.2.2020.MSt; Tryb: przetarg nieograniczony; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 074-176484 z dn. 15.04.2020r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik zip7)

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 14.05.2020r. (plik zip7)

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 21.05.2020r. (plik zip7)

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.05.2020r.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 2.07.2020r.


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającego w ramach Centrum Nauki Kopernik". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018r.

Jak się spaceruje z żyroskopową walizką?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się więcej.

Na naszej stronie serwujemy ciasteczka, bo chcemy, byś czuł się tu świetnie i do nas wracał! Więcej o naszej polityce cookies.

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o naszej polityce cookies.

Więcej