Przemysław Wielowiejski

Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. inwestycji
Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. inwestycji Przemysław Wielowiejski

Archeolog. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Archeologii UW, badacz terenowy (w latach 1981-2005), autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, założyciel i pierwszy wydawca popularnonaukowego kwartalnika Archeologia Żywa, pomysłodawca i współtwórca pomnika-kręgu megalitów na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Od 2004 r. w Zespole ds. Centrum Nauki „Eksploratorium”, od 2006 r. pracuje w Centrum Nauki Kopernik.