Doskonalimy się

Sercem Kopernika są nasi zwiedzający. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim nas obdarzyliście. To dla Was ulepszamy wystawy, projektujemy nowe eksponaty i rearanżujemy przestrzeń. Pięć pierwszych lat działalności Kopernika (2010–2015) było dla nas czasem intensywnej nauki. Mogliśmy przeanalizować, jak w praktyce sprawdzają się nasze idee oraz w jaki sposób odpowiadać na pojawiające się nowe potrzeby. W 2015 roku – bogatsi o doświadczenie – rozpoczęliśmy rozłożony na kilka lat proces zmian przestrzeni ekspozycyjnych i eksponatów.

Do tego czasu szukaliśmy niekonwencjonalnych pomysłów, szkoliliśmy się, na bieżąco testowaliśmy nowe rozwiązania, ściśle współpracowaliśmy z centrami nauki w Europie i na świecie. Otwieraliśmy nowe przestrzenie: laboratoria, Teatr Robotyczny, Teatr Wysokich Napięć, Majsternię, ogród na dachu, Wytwórnię. Wprowadzaliśmy nowe elementy oferty: pokazy naukowe, warsztaty w przestrzeni wystaw, koncerty w planetarium. Na pierwszym miejscu stawialiśmy sobie zapewnienie naszym gościom optymalnego komfortu zwiedzania oraz kreowanie dla nich takiego otoczenia, które sprzyja uczeniu się i zdobywaniu nowych umiejętności. Pytaliśmy naszych zwiedzających, ocenialiśmy wystawy oraz organizację przestrzeni.