We serve cookies on this site, because we want you to feel welcomed and return! More on our cookie policy.

More

Razem dla lepszej przyszłości z nowym partnerem projektu

10.08.2023
10.08.2023

Do naszego programu „Razem dla lepszej przyszłości”, ułatwiającego integrację polskich i ukraińskich dzieci, dołączył nowy partner. Dzięki wsparciu United Nations Global Compact Network Poland (UNGC NP), 55 Klubów Młodego Odkrywcy (KMO) otrzyma środki finansowe na realizację autorskich projektów międzykulturowych. Do konkursu zaprosimy opiekunów KMO ze Śląska i Mazowsza. O jego terminie i zasadach udziału poinformujemy wkrótce.

UNCG skupia firmy, które współpracują z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz tworzą strategie i działania w oparciu o jej polityki, w szczególności o Cele Zrównoważonego Rozwoju i Dziesięć Zasad UNGC dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Inicjatywa obejmuje ponad 160 krajów i ponad 20 tys. członków. UNGC NP jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym.  Koordynuje też współpracę z agendami i programami ONZ, które nie mają w Polsce swojej siedziby. 

Więcej o programie

Newsletter

Sign up!