ESERO Poland

Program ambasadorski

Wprowadzasz wiedzę o kosmosie na lekcje lub zajęcia pozaszkolne? Jesteś studentem zaangażowanym w jakiś kosmiczny projekt?  Jesteś inżynierem, konstruktorem, astrobiologiem, astrofizykiem i pracujesz dla sektora kosmicznego? Zostań ambasadorem edukacji kosmicznej!

Jeśli jesteś osobą zajmującą się na co dzień:

 • edukacją (szkolną bądź nieformalną)
 • nauką
 • szeroko pojętą inżynierią
 • realizujesz ciekawe projekty studenckie/zajęcia pozaszkolne

a na sercu leży Ci popularyzacja zagadnień związanych z edukacją kosmiczną, to właśnie o Ciebie nam chodzi!

Celem programu ambasadorskiego jest uwzględnienie w działaniach ESERO-Polska różnorodnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między ESERO-Polska a nauczycielami, edukatorami i osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo. Pragniemy pokazać odbiorcom naszych działań perspektywę osób doświadczonych w:

 • praktyce edukacyjnej, wykorzystujących kontekst kosmiczny, nowe technologie czy też konstruowanie jako kluczowe elementy swoich działań, a może również zaangażowanych w projekty uczniowskie
 • pracy naukowej, podczas której poruszają zagadnienia, mogące sprawdzić się jako skuteczne narzędzia w rękach nauczycieli i nauczycielek do rozbudzania pasji wśród swoich podopiecznych
 • projektach uczniowskich lub studenckich, w ramach których zdobyły już umiejętności i wiedzę pozwalające im śmiało być specjalistkami i specjalistami w danych obszarach
 • inżynierskich wyzwaniach oraz rzeczywistości pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, i mogące podzielić się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

Co możesz zyskać:

 • Finansowanie działalności na poziomie ok. 3 – 4 tys rocznie
 • Preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO-Polska (wykłady, warsztaty), oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne)
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum Nauki Kopernik
 • Formalną kwalifikację jako trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO-Polska
 • Pomoc przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej
 • Kwantyfikowalny rozwój zawodowy

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 31 grudnia 2021 r.  na adres esero@kopernik.org.pl, następujących dokumentów:

 • CV
 • list motywacyjny z planem działań w ramach przystąpienia do programu ambasadorskiego
 • listę dotychczasowych działań pozwalającą ocenić doświadczenie w prowadzeniu zajęć: edukacyjnych, popularno-naukowych, projektów edukacyjnych
 • listę projektów edukacyjnych angażujących uczniów – opis wybranego, zorganizowanego dotychczas działania
 • krótką biografię (250 słów)
 • zdjęcie do umieszczenia na mapie programu ambasadorskiego

Zapraszamy do grona naszych ambasadorów i ambasadorek!

Więcej o programie na stronie esero.kopernik.org.pl