program edukacyjny

ESERO

ESERO to program edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, skierowany do nauczycieli i uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wspieramy nauczanie przedmiotów ścisłych - pokazujemy je w kontekście wiedzy o kosmosie. Inspirujemy młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią i technologią. 

Program ESERO powstał w 2006 roku i stopniowo obejmował coraz więcej krajów: obecnie działa w 17 europejskich państwach, realizując działania dostosowane do lokalnych systemów edukacji. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne upowszechnianie wypracowanych idei i rozwiązań. Polskim partnerem programu jest Centrum Nauki Kopernik.

Biuro ESERO-Polska to miejsce, w którym inspirujemy młodzież do rozwijania zainteresowania naukami ścisłymi w kontekście eksploracji kosmosu i w którym wspieramy nauczycieli, promując aktywizujące metody nauczania. Organizujemy szereg praktycznych warsztatów a nasze scenariusze zajęć można z powodzeniem wykorzystywać na lekcjach. Doświadczenia inspirowane eksploracją kosmosu nie tylko stanowią atrakcję dla uczniów, ale ułatwiają też zrozumienie wielu poznawanych w szkole zjawisk, np. grawitacji, promieniowania optycznego czy topnienia lodowców.

Organizując konferencje i wydarzenia takie jak „Kosmos w szkole” czy „Galaktyka kobiet”, przybliżamy młodym ludziom możliwości rozwoju zawodowego w sektorze kosmicznym. Zapraszamy ich do udziału w wyzwaniach i konkursach (np. CanSat czy Climate Detectives), w których mają szansę realizować własne kosmiczne projekty lub badania. Nauczycieli, edukatorów zapraszamy m.in. do udziału w projekcie „Lekcje nie z tej Ziemi!”

W razie pytań prosimy o kontakt - esero@kopernik.org.pl

Odwiedź stronę programu ESERO-Polska

Powiązane z programem


O kosmosie przy kawie
Spotykamy się raz w miesiącu online, by przy kawie porozmawiać, jak zbudować zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami kosmicznymi. Towarzyszą nam edukatorzy, eksperci i nauczyciele, z którymi współpracujemy.

Więcej przeczytasz na stronie www.esero.kopernik.org.pl/o-kosmosie-przy-kawie/

Esero Poland
CNK
Esa