Festiwal Przemiany 2021

Wystawa mobilna Fundacji FORUM ATOMOWE

Jedno z najważniejszych równań fizyki oznajmia, że znikome ilości masy można zamienić w potężne ilości energii. Formuła E = mc2 opublikowana w 1905 roku przez Alberta Einsteina stanowi podstawę dla zrozumienia energii rozszczepienia i syntezy jąder atomowych.

Dekoracja

Eksponaty prezentowane w pierwszej części wystawy przygotowanej przez Fundację FORUM ATOMOWE – m.in. model elektrowni jądrowej, piramida holograficzna czy makieta kasety paliwowej reaktora wodno-ciśnieniowego – są wprowadzeniem w świat jąder atomowych i techniki jądrowej. Przybliżają zasadę działania reaktorów jądrowych – od pojedynczego rozszczepienia jądra uranu, do generowania prądu przez turbiny.

To, czego nie można dostrzec i poczuć zmysłami, wywołuje największe obawy. Skutki działania promieniowania jonizującego, np. na organizmy żywe, można zaobserwować dopiero po przekroczeniu pewnych wartości charakterystycznych dla danego efektu.

Dzięki badaniom nad właściwościami tego, co nie jest widzialne gołym okiem, powstały metody bezpiecznego stosowania źródeł promieniotwórczych i urządzeń, które wytwarzają promieniowanie jonizujące.

Pokazy w drugiej części atomowej wystawy mają za zadanie uświadomić, że promieniowanie jonizujące występuje w naturze, a człowiek cały czas jest poddany jego działaniu. Co więcej, każdy z nas jest chodzącym źródłem takiego promieniowania. Pokażemy, że przedmioty codziennego użytku, materiały budowlane i grunt, po którym stąpamy każdego dnia, zawierają w sobie izotopy emitujące promieniowanie jonizujące. Zaprezentujemy także zasady ochrony radiologicznej. Chcemy przekonać, że promieniowanie nas otacza i nie należy się go bać.

Eksperci i ekspertki, których będzie można spotkać na wystawie

mgr Łukasz Koszuk – w latach 2009–2019 pracownik Zakładu Energetyki Jądrowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (Zespół Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii), obecnie doktorant w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i prezes Fundacji FORUM ATOMOWE. Zawodowo zajmuje się fizyką reaktorów jądrowych.

mgr inż. Zuzanna Podgórska – doktorantka w Zakładzie Fizyki Jdrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, European Radon Association, Fundacji FORUM ATOMOWE i Fundacji Nuclear.pl. Finalistka polskiej edycji konkursu FameLab. Kierowniczka polskiego oddziału i ekspertka ds. radonu w laboratorium Radonova Laboratories.

mgr inż. Iwona Słonecka – absolwentka Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej na specjalizacji fizyka medyczna, obecnie doktorantka Zakładu Fizyki Jądrowej tego samego wydziału. Od ośmiu lat zawodowo związana z ochroną radiologiczną i dozymetrią – szczególnie dozymetrią biologiczną, termoluminescencyjną i optoluminescencyjną. Popularyzatorka nauki, opiekunka prac inżynierskich i magisterskich, nauczycielka szkolna i akademicka, szkoleniowczyni. Wolontariuszka Fundacji FORUM ATOMOWE. Od sześciu lat czynna inspektorka ochrony radiologicznej.

mgr inż. Anna Przybyszewska – project managerka i specjalistka z doświadczeniem w pracy w międzynarodowych środowiskach research and development energetyki, energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, energetyki gazowej. Absolwentka energetyki jądrowej na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pracując w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, uczestniczyła w projektach dotyczących reaktorów IV generacji oraz projektach związanych z kogeneracją jądrową i innymi nieelektrycznymi zastosowaniami energetyki jądrowej. Od 2010 roku związana z Fundacją FORUM ATOMOWE.