Modułowe Pracownie Przyrodnicze

To propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Projekt został opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest przykładem rozwiązania, z którego mogą skorzystać samorządy, chcące wyposażyć szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne wspierające realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka i przyroda). 

Modułowe Pracownie Przyrodnicze

Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Nauczycielom dostarcza gotowe narzędzia, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.

więcej