Ubezpieczenie Centrum Nauki Kopernik PZP.26.14.2020.MSi

Dokonano modyfikacji treści SIWZ ! Termin składania ofert został przedłużony i upływa 27 lipca 2020 r. o godz. 12:00

Zamówienie obejmuje Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: CZĘŚC I obejmuje – Ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenie komunikacyjne: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – all risk b) ubezpieczenie zwiększonych (udokumentowanych) kosztów działalności i strat finansowych powstałych wskutek przerw w działalności c) kompleksowe ubezpieczenie elektroniki d) ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej e) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów f) ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC/KR) g) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych h) ubezpieczenie asistance pojazdów. CZĘSĆ II obejmuje – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia podczas podróży zagranicznych: a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków b) ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży (Europa i Świat). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Jak się spaceruje z żyroskopową walizką?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się więcej.

Na naszej stronie serwujemy ciasteczka, bo chcemy, byś czuł się tu świetnie i do nas wracał! Więcej o naszej polityce cookies.

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o naszej polityce cookies.

Więcej