ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Будущее – уже сегодня

«Будущее – уже сегодня» - это название новой выставки, а также сопровождающей ее образовательной программы. В ее рамках будут разработаны сценарии занятий на тему вызовов будущего, для применения на уроках в школе. 


Program edukacyjny działa w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

Logotypy Funduszy Europejskich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Unii Europejskiej