образовательные программы

Конструктор мечты

Мы поддерживаем развитие интересов и компетенций молодых людей в области точных наук и технологий (STEM), используя конструкционистский подход.

Boeing является нашим партнером по проекту STEM с января 2016 года, и мы сотрудничаем, в частности по программе «Конструкторы мечты».

Konstruktorzy Marzeń konkurs

Konkurs - edycja 2023

Czy lubicie tworzyć modele samolotów, konstruować rakiety albo balony, wypełnione powietrzem? A może mieliście okazje, by zbudować latawiec skrzynkowy? Wszystkich pasjonatów prostych i trochę bardziej złożonych modeli latających, w wieku 12-19 lat wraz z opiekunami, zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Konstruktorzy Marzeń”.

Nawet najdalsze podróże i wyprawy wymagają wykonania pierwszego kroku. Zanim podejmiemy decyzje o wyrwaniu się z ziemskiej grawitacji i eksploracji dalekiego kosmosu, warto spróbować sił w budowie mniej zaawansowanych konstrukcji. Tegoroczna edycja „Konstruktorów Marzeń” jest poświęcona właśnie prostym konstrukcjom latającym i możliwościom wykorzystania ich np. do obserwacji różnych zjawisk czy pomiarów czynników środowiskowych. Celem konkursu jest rozwój kompetencji STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z pracą projektową. Zachęcamy nie tylko nauczycieli prowadzących szkolne zajęcia praktyczno-techniczne (ZPT), ale też opiekunów kółek modelarskich w domach kultury i świetlicach środowiskowych, gdzie młodzi majsterkowicze mogą tworzyć latające konstrukcje.

Co trzeba zrobić:

Etapy konkursu

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

Etap I – jury zapozna się z opisanymi w formularzach projektami i wyłoni 10 najbardziej wartościowych inicjatyw, związanych z realizacją i upowszechnianiem w lokalnym środowisku lotniczo-kosmicznych działań STEM’owych.

Jury będzie oceniać:

  • poziom innowacyjności pomysłu
  • skala zaangażowania lokalnego środowiska
  • skala wykorzystania różnych kompetencji uczestników
  • poziom merytoryczny, zgodność z aktualnym stanem wiedzy
  • możliwości wykorzystania w procesach dydaktycznych

Autorzy 10 najlepszych wybranych w Etapie I inicjatyw otrzymają dedykowany zestaw sprzętu i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 1900 zł brutto dla jednego Zespołu.

Wyniki 1. etapu (plik pdf)

Etap II – zakończy się wyborem 5 najlepszych konstrukcji latających, bazujących na materiałach dostarczonych w Etapie I. Zwycięskie zespoły otrzymają rozbudowany zestaw dodatkowego sprzętu i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 5000 zł brutto dla jednego Zespołu.

Mamy nadzieję, że z zaproszenia do udziału w konkursie skorzystają wszyscy, którym zależy na rozwoju kompetencji STEAM i popularyzacji lotniczo-kosmicznych działań.

Partnerem Strategicznym konkursu jest firma Boeing.

Главный представитель конструкционизма - это Сеймур Пейперт. Его вклад в развитие науки о процессах обучения детей невозможно переоценить. Он был первым, кто начал массово внедрять современные технологии в школы. Как и Сеймур, мы верим в то, что «дети лучше всего учатся, когда они действуют и могут вовлекать в это действие свою голову, сердце и руки». Мы говорим громкое «ДА» работе воображения и строительству! Благодаря использованию техник и новых технологий повышается уровень вовлеченности в процесс формирования знаний.

Как заявил Пейперт, благодаря творчеству и дети, и молодёжь являются не только получателями, но и творцами своих знаний. Когда вы занимаетесь своей работой, вы чувствуете ответственность за ее результаты и удовольствие, которое она приносит.