образовательные программы

Конструктор мечты

Мы поддерживаем развитие интересов и компетенций молодых людей в области точных наук и технологий (STEM), используя конструкционистский подход.

Boeing является нашим партнером по проекту STEM с января 2016 года, и мы сотрудничаем, в частности по программе «Конструкторы мечты».

5. edycja konkursu

Drukarka 3D, drukująca z czekolady. Roboty sprzątające szkołę. Kolekcja smart ubrań. Rowerowa ładowarka do telefonu. Kosmiczny escape room. To wszystko zbudowali uczniowie w ramach programu Konstruktorzy Marzeń. Jak będzie w tym roku? Właśnie startuje konkurs minigrantowy! Można zdobyć 3 500 zł. na realizację projektu.

Konkurs jest dla dzieci i młodzieży w wieku 8–19 lat wraz z opiekunem/opiekunami. Uczestnicy mogą być przedstawicielami wszelkich inicjatyw edukacji formalnej i nieformalnej, które nie pobierają opłat za prowadzone zajęcia.

Tym razem szczególną uwagę poświęcamy problemowi coraz większej ilości elektrośmieci dookoła nas. Rocznie na świecie przybywa ich aż 53 miliony ton. Bardzo często zbyt pochopnie pozbywamy się różnych rzeczy. Część z nich można przecież naprawić albo wykorzystać w inny, często nieoczywisty sposób. Według danych Komisji Europejskiej, tylko 15-20% elektrośmieci podlega recyklingowi. Zastanówcie się, jak takim rzeczom dać drugie życie i zgłoście swój pomysł.

Главный представитель конструкционизма - это Сеймур Пейперт. Его вклад в развитие науки о процессах обучения детей невозможно переоценить. Он был первым, кто начал массово внедрять современные технологии в школы. Как и Сеймур, мы верим в то, что «дети лучше всего учатся, когда они действуют и могут вовлекать в это действие свою голову, сердце и руки». Мы говорим громкое «ДА» работе воображения и строительству! Благодаря использованию техник и новых технологий повышается уровень вовлеченности в процесс формирования знаний.

Как заявил Пейперт, благодаря творчеству и дети, и молодёжь являются не только получателями, но и творцами своих знаний. Когда вы занимаетесь своей работой, вы чувствуете ответственность за ее результаты и удовольствие, которое она приносит.