Od zadania pogłębiającego uczenie się uczniów do ich samodzielności w uczeniu się.

Pomagaj się uczyć.

Samodzielność myślenia, zarządzanie sobą (i swoim uczeniem się) oraz zdolność do rozwiązywania problemów – to w dużej mierze decydowało w czasie edukacji zdalnej o tym, na ile uczenie się uczniów i uczennic było efektywne, lub w ogóle było możliwe. 

Pomagaj się uczyć... – webinar Konferencji Pokazać – Przekazać 2020

Jeśli przed pandemią nauczyciele i nauczycielki pracowali nad tymi kompetencjami młodych ludzi, po przeniesieniu się do sieci ich uczniowie nadal:

  • wytrwale podejmowali próby rozwiązywania zadań, także tych, które wydawały się zbyt trudne,
  • radzili sobie z niepewnością, jaką niosła za sobą zmiana funkcjonowania szkoły, ale też odroczona informacja zwrotna,
  • nie wiedząc, czy idą w dobrym kierunku improwizowali, sprawdzali różne możliwości
  • myśleli niestandardowo, poszukiwali źródeł i mądrze selekcjonowali informacje wspierające ich w uczeniu się
  • rozpoznawali problemy i podejmowali strategie radzenia sobie z nimi

Podczas webinarium wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

  • Co sprawia, że uczniowie samodzielnie myślą, wytrwale dążą do celu, rozwiązują problemy, podejmują decyzje, zarządzają sobą i zmianą i po czym to możemy poznać?
  • Co w szkole pomaga rozwijać uczenie się młodych ludzi?
  • Co się sprawdziło w czasie edukacji zdalnej, ale co jest też podejściem dla szkoły stacjonarnej?

Webinarium poprowadziły ekspertki związane ze Szkołą Edukacji Obywatelskiej:

Magdalena Bogusławska – główna ekspertka merytoryczna w projekcie Szkoła dla innowatora realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z wykształcenia filolożka. Menedżerka oświaty, doradca zawodowy, trenerka, nauczycielka francuskiego i polskiego jako obcego, autorka publikacji z dziedziny edukacji. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: problematyka uczniowskiej aktywności, nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania, dwujęzyczność, edukacja wielokulturowa, zagadnienia przywództwa oraz wdrażanie zmiany.

Bernadetta Czerkawska – nauczycielka i trenerka. Od wielu lat współpracuje z Radami Pedagogicznymi, kadrą kierowniczą w Oświacie i dzieli się doświadczeniem jak prowadzić lekcje na których młodzież uczy się, nabywa kompetencje, buduje więzi i relacje.

Justyna Franczak – nauczycielka biologii i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach; trenerka i ekspertka "Szkoły uczącej się”, członkini Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej od lat koncentruje się na wspieraniu nauczycieli i szkół w rozwijaniu kompetencji uczenia się uczniów. W czasie edukacji zdalnej upowszechniane przez CEO strategie i metody pracy takie jaki ocenianie kształtujące (w tym informacja zwrotna), praca z błędem, zadania pogłębiające uczenie się uczniów, projekt uczniowski czy uczenie się we współpracy bardzo pomogły utrzymać zaangażowanie i systematyczną pracę. Nadal też budowały relację między uczniem a nauczycielem lub między uczniami wzajemnie.

Podczas ostatniego webinarium realizowanego w ramach konferencji Pokazać-Przekazać 2020 online prelegentki podzieliły się doświadczeniami praktyków i praktyczek współpracujących z CEO w programach „Szkoła ucząca się” i „Szkoła dla Innowatora”.