Festiwal Przemiany 2021

Wykład otwarcia

Wykład otwarcia XI Festiwalu Przemiany wygłosi prof. Naomi Oreskes, amerykańska historyczka nauki z Uniwersytetu Harvarda, która zajmuje się m.in. badaniami dot. negacjonizmu klimatycznego i zaufania do nauki. Ostatnio praca prof. Oreskes stała się inspiracją dostępnej do niedawna w Zachęcie wystawy Joanny Rajkowskiej pt. „Rhizopolis”. W zeszłym roku rozważania prof. Oreskes były podstawą wystawy „Wiek półcienia” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Dekoracja

Profesor Oreskes w swojej pracy naukowej wiele uwagi poświęca zagadnieniom związanym z ochroną środowiska czy globalnym ociepleniem w kontekście konfrontacji nauki, mediów, polityki, gospodarki i społeczeństwa. Publiczności Przemian przybliży bardzo ważny kontekst medialno-lobbystycznych manipulacji wokół kwestii klimatyczno-energetycznych. Przedstawi też skomplikowany proces przechodzenia od konsensusu naukowego do konsensusu politycznego.

W Polsce wydano tylko jedną książkę autorstwa prof. Oreskes pt. „Upadek cywilizacji zachodniej”. Jest to spojrzenie z przyszłości na czasy nam współczesne, kiedy jeszcze można było podjąć działania, aby uchronić się przed całkowitą klęską klimatyczną. Ta nowa perspektywa myślenia o tym, co jest tu i teraz, to chłodna, niejako „pośmiertna” analiza naszej cywilizacji. Widziana z czasów, kiedy spełniły się już najczarniejsze prognozy naukowców, którzy przecież wiedzieli (bo teraz przecież wiedzą), co może nas spotkać. W książce wybrzmiewa też kontekst międzypokoleniowy – perspektywa bycia dobrym przodkiem, który troszczy się o świat natury.

Wspólnie z wykładowczynią chcemy się zastanowić, co i kto powstrzymuje nas przed podjęciem działań, które według ustaleń nauki powinniśmy podjąć. Co zrobić, żeby w przyszłości książka Orestes była jedynie fikcją literacką, która ostrzegała przed tym, co może się wydarzyć, a nie rzeczywistą kroniką drogi do upadku.