Nauka dla Ciebie

Eksperymentuj w e-Laboratoriach

Flaga i godło Polski

Eksperymentować można wszędzie, także w domu. Udowadniają to edukatorzy i edukatorki prowadzący e-Laboratoria dla szkół. Zajęcia realizujemy w ramach programu Nauka dla Ciebie, który jest wspólną inicjatywą Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.

Laboratorium w każdym domu? Tak!

E-Laboratoria to zajęcia online z zakresu chemii, biologii, fizyki, techniki. Scenariusze zajęć przygotowaliśmy tak, aby odpowiadały założeniem podstawy programowej. Uczestnicząc w zajęciach uczniowie i uczennice są aktywnie zaangażowani w proces uczenia się, samodzielnie eksperymentując z wykorzystaniem łatwo dostępnych w domu przedmiotów codziennego użytku. E-Laboratoria są przeznaczone dla uczniów i uczennic klas I–VIII.

Program Nauka dla Ciebie

Program Nauka dla Ciebie to nie tylko laboratorium online. Są też zajęcia e-Naukobus i e-Planetobus – skorzystało z nich już ponad 3000 uczniów i uczennic w całej Polsce. Program skierowany jest do szkół z miejscowości poniżej 130 tys. mieszkańców. Szkoły uczestniczą w nim bezpłatnie. Aby zgłosić placówkę do programu, wystarczy wypełnić formularz na stronie www.naukadlaciebie.gov.pl.


Wspólny Program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.