projekt edukacyjny

Make it Open

czyli szkoły otwarte na lokalną społeczność

Wyobrażenie, na czym polega uczenie się, buduje szkolna codzienność – przestrzeń, relacje, stosowane narzędzia i metody pracy. Projekt Make it Open ma na celu wypracowanie narzędzi i metod, które pozwolą na włączenie do procesu edukacji szkolnej zadań istotnych dla lokalnych społeczności (open schooling). Przy współdziałaniu szkół, lokalnych organizacji pozarządowych, firm oraz uczelni, doświadczenie edukacji będzie wiązało się z poczuciem sprawczości, rozwiązywaniem realnych problemów, użytecznością w codziennym życiu

Centrum Nauki Kopernik jest jednym z 10 centrów nauki w Europie, które w ramach projektu docelowo mają skupiać wokół siebie 150 szkół zainteresowanych ideą open schooling. W Make it Open Kopernik odpowiada za wsparcie szkół w fazie transformacji, pomoc we współpracy z partnerami i ekspertami.