Bezpłatne wejściówki na Wieczór dla nauczycieli w Koperniku
Chcę się zapisać:
Do każdej osoby zapisanej na listę rezerwową wyślemy informację o kolejnych wydarzeniach dla nauczycieli, podczas których będzie można bezpłatnie zwiedzić wystawę, oraz link do scenariuszy lekcji programu edukacyjnego „Przyszłość jest dziś”.
Dane zgłaszającego
Zgoda jest obowiązkowa
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej „CNK”).

  2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w „Wieczorze dla dorosłych”. Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o podobnych wydarzeniach organizowanych przez CNK, przy czym nie ma ona wpływu na możliwość Twojego udziału w seminarium. Podstawa prawna każdej z powyższych zgód jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu Twojego udziału w „Wieczorze dla dorosłych”. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o podobnych wydarzeniach organizowanych przez CNK Twoje dane będą przetwarzane także w tym celu.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Twojego udziału w wydarzeniu. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o podobnych wydarzeniach organizowanych przez CNK Twoje dane będą przetwarzane do momentu zrezygnowania przez Ciebie z otrzymywania takiej informacji.

  5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  6. Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: iod@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Ma także prawo do przenoszenia danych.

  7. Nie przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Możesz wnieść skargę na postępowanie CNK do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do udziału w seminarium.

  10. Decyzje dotyczące podanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  11. Możesz skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres e-mai: iod@kopernik.org.pl.