Wystawa

Przyszłość jest dziś

Jak zrobić wystawę o czymś, co dopiero będzie? Albo – właśnie zaczyna być? Podjęliśmy to wyzwanie! Efekty ocenicie sami.

„Przyszłość jest dziś” pomaga poznać i zrozumieć wyzwania współczesnego świata w całej ich złożoności. Ukazuje różne rozwiązania technologiczne i zachęca do spojrzenia na nie w sposób krytyczny. Zwraca także uwagę na relacje między osobistymi wartościami i wartościami innych ludzi.

Trzy odsłony przyszłości

Wystawa koncentruje się na bliskiej przyszłości, której doświadczy większość z nas. Goście Kopernika na własne oczy zobaczą koniec XXI wieku. Przyszłość jest dziś. Ktoś jeszcze w to wątpi? 

Wystawa składa się z trzech części. Można zwiedzać już dwie z niech – „Cyfrowy mózg?” oraz „Misję: Ziemia”. Trzecią część „Człowiek 2.0” otworzyliśmy 14 października 2023 r.

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami
dekoracja

Jak by to było mieć dodatkowy kciuk? Kiedy mikroroboty zastąpią tabletki? Czy modyfikacje genetyczne i implanty wyostrzające zmysły mogą stać się codziennością? Jak mogłaby wyglądać dalsza ewolucja człowieka?

Trzecia część wystawy skłania do zastanowienia się nad granicami troski o zdrowie i jakość życia. Nauki przyrodnicze nie są już wyłącznie dziedzinami badawczymi. Wkraczają w świat inżynierii i sztuki. Konstruujemy części zamienne dla człowieka – drukujemy chrząstki, kości, a nawet bioniczne trzustki i kompletne nowości, jak trzeci kciuk. Łączymy mózgi z komputerami i komunikujemy się między sobą. Leki osiągają postać kwasów nukleinowych, białek, komórek albo… robotów. Rozumiemy biologię tak dobrze, że potrafimy w oparciu o nią nie tylko leczyć, ale także ulepszać samych siebie. Jak daleko się posuniemy?

#TERAPIE PRZYSZŁOŚCI #CZĘŚCI ZAMIENNE #GENEROWANIE CZŁOWIEKA

Błękitne tło, po prawej stronie twarz człowieka, tytuł wystawy a do tego napisy "zaufanie", "podstawy ai", "relacje", "twóczość"

Jak „myśli” sztuczna inteligencja? Czy można jej zaufać? Skąd czerpie natchnienie komputerowy artysta?

Pierwsza część wystawy skłania do przemyśleń o granicach zaufania, prywatności, intymności, poczuciu bezpieczeństwa oraz o nowych definicjach sztuki i kreatywności. Eksponaty podzielone są na cztery strefy tematyczne:

#Podstawy AI #Relacje #Twórczość #Zaufanie

Zielone tło, z prawej strony twarz człowieka, nazwa wystawy i napisy "populacja", "klimat", "bioróżnorodność"

Jak będzie wyglądać przyszła Ziemia? Czy wciąż pozostanie tą samą planetą? Jakie mamy szanse na dalsze komfortowe życie? A jakie szanse mają następne pokolenia?

Druga część wystawy koncentruje się na wyobrażeniach o przyszłym świecie jako naszym miejscu do życia. Mówi o degradacji środowiska naturalnego, globalnym ociepleniu, miastach przyszłości. Eksponaty podzielone są na trzy strefy tematyczne: Klimat, Populacja, Bioróżnorodność.

Eksponat spajający wszystkie wątki to Glob, który pozwala spojrzeć na Ziemię z kosmicznej perspektywy. Na powierzchni półtorametrowej sfery można oglądać zmiany stężenia CO2, zmiany średniej temperatury na świecie, zanik bioróżnorodności, procesy migracyjne.

Udostępnione dane przestrzenne i statystyczne pozyskane zostały w ramach współpracy z UNEP i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. UNEP to Program ONZ ds. Środowiska, a warszawskie Centrum jest jednym z pięciu ośrodków GRID na świecie, które agregują dane o zasobach Ziemi i podnoszą świadomość społeczną na temat kryzysu klimatycznego czy ochrony różnorodności biologicznej. Prezentowane dane zintegrowane są z „World Environment Situation Room” (WESR) – platformą danych i wiedzy na temat zmian zachodzących w światowym środowisku, prowadzoną przez UNEP.

Na wystawie zobaczymy też możliwą zieloną transformację miasta przyszłości i zdemaskujemy wszechobecny na naszej planecie mikroplastik.

#KLIMAT #POPULACJA #BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Informacje o wystawie w Polskim Języku Migowym

Wystawa powstaje w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.