Maya Halevi

Maya Halevi

Dyrektor wykonawcza Muzeum Nauki im. Bloomfielda w Jerozolimie. W 1983 roku, wspólnie z założycielem muzeum prof. Peterem Hillmanem, opracowała dla izraelskiego społeczeństwa koncepcję nowej instytucji kultury – Interaktywne Centrum Nauki. Posiada tytuł inżyniera architekta w dziedzinie architektury i planowania urbanistycznego Instytutu Technologii Technion oraz magistra polityki publicznej Uniwersytetu Hebrajskiego. Studiowała muzealnictwo na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie dziś sama wykłada. Inicjatorka programów promujących edukację i kulturę naukową w Izraelu, m.in. nowego programu strategicznego „Jerozolima jako miasto kultury naukowej”. Ściśle współpracuje z władzami miasta w celu promowania idei i rozwoju infrastruktury dla jerozolimskiego środowiska edukacji naukowej. Inicjatorka i uczestniczka kilku programów izraelsko-palestyńskich realizowanych przez Muzeum Nauki w ramach filozofii „ludzie ludziom”.