Nauka dla Ciebie

Konkurs 2023

Aby wziąć udział w konkursie, należało w zespołach nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej stworzyć pomysł na pomoc edukacyjną nawiązującą do przedmiotów przyrodniczych. Dziękujemy za Wasze zgłoszenia i gratulujemy wspaniałych pomysłów!

Wyniki 1. i 3. etapu konkursu

Szanowni uczniowie i nauczyciele! Jury dokonało już oceny wszystkich zgłoszeń. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 1 etapu konkursu. 

Wyniki 1. etapu (plik pdf)

Drużyny, które przysłały 12 najlepiej ocenionych zgłoszeń wezmą udział w dalszych etapach konkursu. 

II etap to warsztaty "Pomoc edukacyjna od podstaw", które odbędą się 15-16.04 w Centrum Nauki Kopernik. W sprawie przekazania szczegółów organizacyjnych skontaktujemy się z wybranymi szkołami już niebawem. 

Wyniki 3. etapu (plik pdf)

Etapy Konkursu

I etap

Nadsyłanie zgłoszeń: do 27 lutego

Wyniki I etapu: 8 marca

W formularzu konkursowym opiszcie autorski pomysł na pomoc edukacyjną, którą można by wykorzystać na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Wymyślając projekt, wyjdźcie naprzeciw problemom, z jakimi stykacie się na co dzień w najbliższym otoczeniu – w klasie, szkole czy lokalnej społeczności. Na jakie pytania odpowie Wasza pomoc edukacyjna? Jaką kwestię rozwiąże? Czym będzie się cechować i na czym będzie polegać jej działanie? Opis powinien zawierać maks. 300 słów.

II etap

Warsztaty: 15–16 kwietnia

Nadsyłanie prac: do 15 maja

Po I etapie wyłonimy 12 drużyn, które zaprosimy na warsztaty prowadzone przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik. Podczas warsztatów dostarczymy Wam jak najwięcej wiedzy praktycznej i inspiracji przydatnych w trakcie realizacji prac konkursowych. Następnie już samodzielnie, w Waszych zespołach, dopracowujecie pomysły i nagracie film prezentujący wymyśloną i skonstruowaną przez Was pomoc edukacyjną.

III etap

Ogłoszenie wyników konkursu: 26 maja

Po otrzymaniu w terminie wszystkich prac konkursowych Komitet Główny Konkursu wyłoni 5 zwycięskich drużyn laureatów. W skład komitetu wchodzą specjaliści z Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz nauczyciele metodycy.

Gala finałowa 31 maja

Konkurs zakończy się uroczystą Galą Finałową w Centrum Nauki Kopernik, podczas której uhonorowani zostaną jego laureaci. Konkurs realizowany jest w ramach programu „Nauka dla Ciebie” – wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.   

Więcej o programie „Nauka dla Ciebie” na stronie www.kopernik.org.pl/nauka-dla-ciebie  

Regulamin konkursu


Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.