Nauka dla Ciebie

Odkryjmy to!

Program „Odkryjmy to!” (dawniej: „Nauka dla Ciebie w domu”) to bezpłatne warsztaty pedagogiczne dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, edukatorów i innych osób pracujących lub przebywających z dziećmi. Wszystko to w ramach wspólnej inicjatywy Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.

Dla kogo?

Do udziału w programie zapraszamy ośrodki kultury, biblioteki, szkoły podstawowe, świetlice wiejskie i inne tego typu instytucje znajdujące się w miejscowościach do 130 tys. mieszkańców.

Udział w programie jest bezpłatny.

Placówka goszcząca warsztaty zobowiązuje się zapewnić:

  • salę do przeprowadzenia warsztatów wraz ze stołami i krzesłami,
  • uczestników warsztatów – minimum 20 osób (rodzice, opiekunowie, edukatorzy dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub uczących się w trybie nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej).

Harmonogram warsztatów

W 2024 roku zrealizujemy 40 warsztatów w 20 instytucjach (w każdej placówce dwie sesje warsztatowe). Zajęcia będą realizowane w wybrane soboty oraz niedziele w okresie od marca do końca 2024 roku.

Na jeden dzień warsztatowy składają się dwa osobne 3,5-godzinne spotkania dla maksymalnie 20 osób każde (jedną rodzinę może reprezentować maksymalnie dwóch opiekunów dzieci). Po zakończonym spotkaniu placówka otrzymuje od Centrum Nauki Kopernik zestawy do rodzinnego eksperymentowania do rozdysponowania wśród uczestników warsztatów.

O warsztatach i zestawie Odkryjmy to!

Podczas warsztatów uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Na zajęciach poruszamy między innymi takie wątki jak:

  • wyzwania poznawcze,
  • perspektywa dziecka,
  • mądre towarzyszenie,
  • pozytywne dowartościowanie,
  • poczucie własnej wartości.

Zestaw do rodzinnego eksperymentowania zawiera propozycje eksperymentów, materiały niezbędne do ich wykonania oraz wskazówki pedagogiczne ułatwiające rodzicom konstruktywne towarzyszenie dzieciom podczas ich prób odkrywania świata. Zestaw ma za zadanie rozbudzić w dzieciach ciekawość, a rodzicom zwrócić uwagę na pozytywne aspekty nauki poprzez zabawę.

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych i odbywają się bez udziału dzieci.

Zgłoś się do programu

Zgłoszenia placówek do edycji 2024 w pierwszej turze zostały zakończone. Druga tura naboru potrwa od 6 do 19 maja 2024 r.

Regulamin (plik pdf)

Masz pytania?

Napisz: odkryjmy@kopernik.org.pl


Wspólny Program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.