Podcast

„Tu Centrum Nauki Kopernik”

... czyli rozmowy z ludźmi nauki, edukacji, kultury i sztuki o wyzwaniach współczesności. A także o tym, w jaki sposób im sprostać, rozwijając i stosując naukę.

tu centrum nauki kopernik

Na spotkania z nimi zapraszają dr Ilona Iłowiecka-Tańska oraz Wiktor Gajewski.

Możecie słuchać nas na platformach:

Co sobotę nowy odcinek. Zapraszamy!

Odcinek #4 już w sobotę 30 stycznia

Ludzie myśleli, że to sztuczki. O nauce w XIX wieku

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o wielkich narracjach dotyczących nauki, postępu i szczęścia ludzkości. Kiedy pojawiły się po raz pierwszy? Czego dotyczyły? W jaki sposób przenikały wyobraźnię społeczną?

Nauka stała się częścią kultury i popkultury. Praca w laboratoriach badawczych, naukowcy, odkrycia to tematy budzące dziś zbiorową ciekawość, obecne zarówno w literaturze i filmie, jak i w mediach społecznościowych. Jednocześnie naukowcy są bliżej ludzi: uczestniczą w piknikach i festiwalach związanych z nauką, piszą popularne książki, udzielają się w internecie. Komunikacja naukowa postrzegana jest często jako nowość, zjawisko powstałe współcześnie, oswajające nas z wyzwaniami naszej epoki. Czy na pewno?

Gośćmi odcinka będą prof. Leszek Zasztowt – historyk, profesor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, oraz dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel – adiunktka w Zakładzie Historii Kultury IKP UW, historyczka kultury polskiej XIX wieku, lituanistka, animatorka kultury. 

Goście wszystkich odcinków

Zobacz, z kim rozmawialiśmy i co nasi rozmówcy polecają