Prof. Aleksander Bursche

Prof. Aleksander Bursche

Przewodniczący Rady

Archeolog i numizmatyk. Wykładowca na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (od 1980), Senator UW i profesor wizytujący na innych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego. Przewodniczący Rady DARIAH-PL; stały członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik, a ostatnio jej wiceprzewodniczący.