Prof. Aleksander Bursche

Prof. Aleksander Bursche

Wiceprzewodniczący Rady

Profesor, archeolog i numizmatyk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i kilku innych prestiżowych uczelni w Europie i USA, fellow oksfordzkiego Wolfson College i Amerykańskiej Akademii w Rzymie, członek Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH_PL. Jego zainteresowania badawcze dotyczą kontaktów świata antycznego z Barbaricum, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Pomysłodawca i współorganizator Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, obecnie m.in. koordynator projektu NCN „Maestro” pt. „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl). Członek Rady Programowej CNK od początku istnienia.