Prof. Marek Abramowicz

Prof. Marek Abramowicz

Astrofizyk. Zajmuje się m.in. teorią względności, czarnych dziur i teorią figur równowagi gwiazd. Kierował katedrą astrofizyki w Chalmers University of Technology w Göteborgu. Był członkiem rady naukowej przy Międzynarodowym Ośrodku Fizyki Teoretycznej (ICTP) w Trieście. Wykładał astrofizykę w Nordita – Nordyckim Instytucie Fizyki Teoretycznej w Kopenhadze. Posiada tytuł Old Fellow oksfordzkiego Linacre College, jest także członkiem zwyczajnym Academia Europea w Salzburgu. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, gdzie obecnie wykłada fizykę. Opublikował około 200 artykułów prasowych. W 2000 roku został nagrodzony przez ISI dyplomem „Citation Classic” za najczęściej cytowaną publikację szwedzkiego autora w dziedzinie fizyki, fizyki technicznej, astrofizyki i nauk o Ziemi.