dr Aneta Gop

główny specjalista

aneta.gop@kopernik.org.pl
Projektuję i koordynuję badania z zakresu wspomagania rozwoju procesów uczenia się w przestrzeni wystaw. Interesuje mnie, jakie warunki sprzyjają nabywaniu wiedzy nie tylko podczas incydentalnego kontaktu z eksponatami, ale także podczas wydłużonej pracy z zestawami edukacyjnymi. Inspiruje mnie wielość sposobów uczenia się dzieci i dorosłych, a w szczególności sytuacja, w której uczącemu się pozostawione są swoboda i prawo do popełnianie błędów.