Projekty badawczo-rozwojowe

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), zainicjowana przez Centrum Nauki Kopernik (CNK), jest pierwszym w Polsce ośrodkiem badawczo-rozwojowym, w którym przedmiotem prac naukowców i badaczy jest uczenie się, rozwój kompetencji XXI wieku w edukacji STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) oraz społeczne zaangażowanie w naukę.

Projekty badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element współczesnego rozwoju nauki i technologii. Są to strukturalne i strategiczne inicjatywy, których celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań, rozwijanie nowych technologii, tworzenie innowacji i odkrywanie nowych informacji w celu rozwiązywania istniejących problemów społecznych, ekonomicznych i naukowych.

PPK to interdyscyplinarna przestrzeń eksploracji naukowej i edukacji, łącząca rozwój wiedzy z praktyką i przedsiębiorczością. W Pracowni naukowcy z różnych dziedzin badają relacje między metodami nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych a procesami uczenia się i rozwoju kompetencji. Prace badawczo-rozwojowe PPK obejmują zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie aktualnej wiedzy i umiejętności do planowania oraz tworzenia i projektowania nowych produktów i usług edukacyjnych.

Projekty: