Katarzyna Potęga vel Żabik

starszy specjalista

katarzyna.potega@kopernik.org.pl
Projektuję i prowadzę badania oraz procesy badawczo-rozwojowe w Koperniku. W mojej pracy za najciekawszy uważam wątek metodologiczny: to, jak projektować badania i jakich używać w nich metod, aby uzyskiwane dane były przydatne dla rozwoju wiedzy i ułatwiały pracę koleżankom i kolegom z innych działów, np. przy projektowaniu eksponatów. Interesuje mnie charakter i jakość doświadczenia zwiedzających, zarówno na poziomie korzystania z poszczególnych eksponatów, jak i na poziomie śladu pamięciowego, jaki pozostaje po wizycie w Centrum.