Konkurs

Konkurs CanSat 2022/2023

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega na samodzielnym konstruowaniu minisatelit – symulatorów sond kosmicznych – przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież – już na etapie szkolnej edukacji – ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski.

Start konkursu CanSat 2022/2023 – zgłoś zespół uczniowski!

  • Rekrutacja rozpocznie się 1 września 2022 i potrwa do 23 września 2022.
  • Zespół zgłasza opiekun/opiekunka wypełniając formularz
  • Do konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły, których formularz zostanie wypełniony poprawnie i w terminie.

Szczegóły konkursu na www.esero.kopernik.org.pl

Formularz do wypełnienia

Czym jest CanSat?

CanSat to sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jej zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Zespoły uczniowskie stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – modułu zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Uczestnicząc w projekcie CanSat uczniowie przechodzą przez wszystkie fazy profesjonalnego projektu kosmicznego: od wyboru celów misji, podziału zadań w Zespole przez szukanie źródła finansowania, ułożenie planu promocji, zaprojektowanie CanSata, integrację komponentów, testowania systemu, raportowania po przygotowania satelity do startu i analizę uzyskanych danych naukowych.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 14 -19 lat. Zespół uczniowski powinien składać się z od 4 do 6 osób. Musi mieć dorosłego Opiekuna (nauczyciela, edukatora, wychowawcę itp.), który wypełnia formularz i przesyła zgłoszenie do konkursu.