projekt edukacyjny

Climate Detectives

Wyzwanie Climate Detectives to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dla uczniów i uczennic w wieku 8-15 lat. Zadaniem drużyn jest – obserwując swoje lokalne środowisko – zidentyfikować problem klimatyczny, zbadać go i zaproponować sposób, jak mu zaradzić!

To długotrwały proces, dlatego wyzwanie składa się z trzech etapów:

  • Etap I – Zauważ problem!
  • Etap II – Zbadaj go!
  • Etap III – Zrób coś z nim!

Etap I. Zauważ problem!

(czas na realizację: 14 września – 25 listopada 2021)

W tej fazie zespół uczniowski – pod okiem Opiekunki/Opiekuna – identyfikuje lokalny problem klimatyczny, który będzie chciał zbadać. Uczniowie i uczennice powinni go zdefiniować na podstawie wnikliwej obserwacji bliskiego otoczenia. Jednocześnie zespół przygotowuje plan badań, czyli jak i kiedy chce zbierać dane i je analizować. Dane mogą pochodzić z własnych obserwacji oraz zbiorów danych odpowiednich instytutów naukowych albo z analizy zdjęć satelitarnych.

W swoim planie badawczym zespoły powinny:

  • opisać lokalny problem klimatyczny / zagadnienie, które chcą zbadać (maksymalnie 150 słów),
  • postawić pytanie badawcze,
  • wyjaśnić, w jaki sposób planują zbadać zidentyfikowany problem klimatyczny oraz jakie dane planują zgromadzić i przeanalizować (maksymalnie 250 słów).

Termin nadsyłania propozycji projektów mija 25 listopada 2021 roku.

Zgłoś się

Zgłoszenia należy przesyłać w języku polskim, poprzez formularz zgłoszeniowy. W formularzu prosimy zawrzeć pytanie badawcze, plan badań i źródła danych, z których zespół będzie chciał skorzystać w celu zbadania wybranego przez siebie lokalnego problemu klimatycznego.

Po zapoznaniu się z planami zespołów, eksperci i ekspertki zajmujące się obserwacją Ziemi i klimatem podzielą się wskazówkami, które pomogą zespołom przeprowadzić zaplanowane badania. Ale to już będzie II etap wyzwania Climate Detectives, który rozpocznie się w grudniu 2021. Dlatego…

Pozostań z nami w kontakcie! Więcej informacji o wyzwaniach na www.esero.kopernik.org.pl/climate-detectives


Esero Poland
CNK
Esa