Spotkania dla nauczycieli

O kosmosie przy kawie

Projekt ESERO-Polska dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacji oraz wszystkich przedmiotów – nie tylko przyrodniczych i ścisłych, pragnących udostępniać uczniom interdyscyplinarną i innowacyjną wiedzę o kosmosie. 

Będziemy spotykać się co dwa tygodnie – w formule online – by w luźnej atmosferze przy kawie porozmawiać, od czego zacząć i jak zbudować zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami kosmicznymi. Towarzyszyć nam będą edukatorzy, eksperci i nauczyciele, z którymi współpracujemy. 

Będzie to przestrzeń do rozmów o wprowadzaniu tematyki kosmicznej na zajęcia przedmiotowe oraz kół zainteresowań. Poznacie w szczegółach konkursy Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA): Astro Pi czy CanSat, wyzwania Moon Camp, Climate Detectives, Mision X oraz inne projekty edukacyjne. 

Zaprosimy edukatorki i edukatorów, którzy te projekty już wykorzystują w codziennej pracy szkolnej. Przedstawią swoje doświadczenia, opowiedzą, które najbardziej „wciągają” dzieci i młodzież, jak powodują rozwój różnorodnych umiejętności.

„Odczarujemy” tematykę kosmiczną, pokazując, że ma interdyscyplinarne zastosowanie i może być szeroko wykorzystywana na wszystkich poziomach edukacji. Umożliwimy Wam:

  • nawiązanie współpracy z ambasadorami i ambasadorkami kosmicznego Programu ESERO-Polska
  • bezpośrednie rozmowy o praktycznym korzystaniu z zasobów edukacyjnych ESERO-Polska
  • szeroką wymianę kontaktów 
  • wyposażymy w wiedzę o projektach Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Zachęcamy Was do proponowania zagadnień z tematyki kosmicznej, które Was szczególnie interesują.

Zdobywanie wiedzy o kosmosie poszerza horyzonty myślowe, pobudza wyobraźnię i inspiruje do współpracy. Ta wiedza służy młodym ludziom do poznawania, badania i zrozumienia zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Zaś eksploracja kosmosu dostarcza coraz więcej danych, pozwalających lepiej zrozumieć złożoność procesów zachodzących na Ziemi. A wszystko razem kształtuje myśli i postawy młodzieży. Ma wpływ na ich wybór dalszej drogi rozwoju. 

Najbliższe spotkanie

Mission X – trenuj jak astronauta
25.11.2021, godz. 18.00

Spotkamy się za pośrednictwem platformy ZOOM (link do spotkania)

Mission X to międzynarodowy projekt edukacyjny, prowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Koncentruje się na sprawności fizycznej oraz prawidłowym odżywianiu dzieci i młodzieży. Zespoły wykonują zadania, za które zdobywają punkty. Zadania fizyczne pomagają w wykształceniu siły, wytrzymałości, koordynacji i orientacji przestrzennej. Zadania naukowe koncentrują się na tematach naukowo-przyrodniczych i pozwalają ćwiczyć pracę metodą naukową oraz współpracę w zespole. Nauczyciele otrzymują poradnik powitalny pokazujący, jak krok po kroku prowadzić wyzwanie oraz zestawy ćwiczeń, scenariusze lekcji, filmiki z astronautami

Gościem specjalnym będzie krajowa koordynatorka wyzwania Mission X, Elżbieta Rząca – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie. Opowie o wszystkich elementach wyzwania i odpowie na wszelkie pytania.

Więcej o spotkaniu na stronie esero.kopernik.org.pl


Esero Poland
CNK
Esa