Spotkania dla nauczycieli

O kosmosie przy kawie

Projekt ESERO-Polska dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacji oraz wszystkich przedmiotów – nie tylko przyrodniczych i ścisłych, pragnących udostępniać uczniom interdyscyplinarną i innowacyjną wiedzę o kosmosie. 

Spotykamy się raz w miesiącu w formule online, w środę o godzinie 18.00, by w luźnej atmosferze przy kawie porozmawiać, od czego zacząć i jak zbudować zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami kosmicznymi. Towarzyszyć nam będą edukatorzy, eksperci i nauczyciele, z którymi współpracujemy.

Będzie to przestrzeń do rozmów o wprowadzaniu tematyki kosmicznej na zajęcia przedmiotowe oraz kół zainteresowań. Poznacie w szczegółach konkursy Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA): Astro Pi czy CanSat, wyzwania Moon Camp, Climate Detectives, Mision X oraz inne projekty edukacyjne. 

Zaprosimy edukatorki i edukatorów, którzy te projekty już wykorzystują w codziennej pracy szkolnej. Przedstawią swoje doświadczenia, opowiedzą, które najbardziej „wciągają” dzieci i młodzież, jak powodują rozwój różnorodnych umiejętności.

„Odczarujemy” tematykę kosmiczną, pokazując, że ma interdyscyplinarne zastosowanie i może być szeroko wykorzystywana na wszystkich poziomach edukacji. Umożliwimy Wam:

 • nawiązanie współpracy z ambasadorami i ambasadorkami kosmicznego Programu ESERO-Polska
 • bezpośrednie rozmowy o praktycznym korzystaniu z zasobów edukacyjnych ESERO-Polska
 • szeroką wymianę kontaktów 
 • wyposażymy w wiedzę o projektach Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Zachęcamy Was do proponowania zagadnień z tematyki kosmicznej, które Was szczególnie interesują.

Zdobywanie wiedzy o kosmosie poszerza horyzonty myślowe, pobudza wyobraźnię i inspiruje do współpracy. Ta wiedza służy młodym ludziom do poznawania, badania i zrozumienia zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Zaś eksploracja kosmosu dostarcza coraz więcej danych, pozwalających lepiej zrozumieć złożoność procesów zachodzących na Ziemi. A wszystko razem kształtuje myśli i postawy młodzieży. Ma wpływ na ich wybór dalszej drogi rozwoju. 

Najbliższe spotkanie

Wszechświat w Twoim komputerze

20 lipca, w środę, o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z cyklu „O kosmosie przy kawie”. Porozmawiamy o programach, aplikacjach, grach w tematyce kosmicznej, które wykorzystasz w pracy edukacyjnej.

Spotkamy się online.

Zapisz się przez formularz

Podczas spotkania porozmawiamy o:

 • aplikacjach o tematyce kosmicznej, do wykorzystania w edukacji
 • mini warsztaty z wykorzystaniem aplikacji
 • wybranych scenariuszach lekcji, opracowanych dla różnych poziomów edukacyjnych, w których wprowadzamy programowanie w kontekście kosmicznym:
  • na poziomie szkół ponadpodstawowych
  • na poziomie szkół podstawowych
 • kosmicznych konkursach dla dzieci i młodzieży
 • kosmicznych aktywnościach dla edukatorek/ów

Więcej szczegółów na stronie esero.kopernik.org.pl


Esero Poland
CNK
Esa