Zespół Przemian

Kurator Festiwalu: Rafał Kosewski

Współpraca kuratorska: Ewa Pawlak, Stanisław Łoboziak

Producentka wykonawcza Festiwalu: Ewa Pawlak

Współpraca przy produkcji: Rafał Kosewski

Kierownik techniczny: Rafał Zarzeka

Kurator wystawy: Rafał Kosewski

Kurator wydarzeń muzycznych: Michał Hajduk

Kuratorka programu kawiarni: Monika Witosławska

Koordynatorka wystawy: Agnieszka Gurczyńska

Koordynatorzy debat: Beata Głowacka, Jakub Tołkaczewski

Koordynatorka paneli eksperckich: dr Marta Buler

Promocja i komunikacja: Aleksandra Rzążewska, Sylwia Łasiewicka

Relacje z mediami i redakcja tekstów: Katarzyna Nowicka

Identyfikacja i materiały graficzne: Peppermint

Projekt i wykonanie scenografii: Matosek/Niezgoda

Współpraca sponsorska: Iwona Maksymowicz

Asystentka finansowa: Katarzyna Wakuluk

Zespół Centrum Nauki Kopernik